• Σχόλιο του χρήστη 'Λάζαρος' | 14 Μαΐου 2018, 10:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η ΥΔΟΜ του Δήμου Ν. Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής , παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τον Δήμο Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της αρ. 74532/10 (ΦΕΚ 2031 Β΄/2010) Υ.Α. ΥΠΕΣΑΗΔ , που το υπό διαβούλευση άρθρο δεν έχει λάβει υπόψη του. Ο Δήμος Κασσάνδρας δεν έχει την δυνατότητα να στελεχώσει δική του ΥΔΟΜ, ο δε Δήμος Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής δεν έχει την δυνατότητα να διατηρήσει αυτήν που ήδη έχει. Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση άρθρο οι αρμοδιότητες των παραπάνω Δήμων περιέρχονται επ' αόριστον στην ΥΔΟΜ του Δήμου Πολυγύρου της πρωτεύουσας του Ν. Χαλκιδικής, εάν και αυτή διατηρηθεί (το προσωπικό της οριακά επαρκεί για τις ανάγκες του Δήμου. Η ΥΔΟΜ του Δήμου Ν. Προποντίδας έχει το υπερδιπλάσιο προσωπικό από αυτό της ΥΔΟΜ του Δήμου Πολυγύρου. Το σχετικό άρθρο δεν προβλέπει τι θα γίνει το προσωπικό καταργημένης ΥΔΟΜ , τι θα γίνει το πλεονάζον προσωπικό ΥΔΟΜ σε σχέση με τις ανάγκες που καλείται να καλύψει, τυχόν αυξημένες προδιαγραφές όσον αφορά την λειτουργία της ΥΔΟΜ του Δήμου της πρωτεύουσας του Νομού , που θα κληθεί να καλύψει τις ανάγκες άλλων Δήμων , αλλά και την υπάρχουσα λειτουργία όπως διαμορφώθηκε με την αρ. 74532/10 ΥΑ.