- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

(Τέταρτο Κεφάλαιο Διεξαγωγή της Ψηφοφορίας) Άρθρο 8

Η ψηφοφορία διεξάγεται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο προκηρύσσεται το δημοψήφισμα, κατά εκλογικές περιφέρειες, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά στις διατάξεις του νόμου για την εκλογή βουλευτών.

Ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή.

Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7.00 και ολοκληρώνεται στις 19.00 της ίδιας ημέρας.