- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 01 – μόνο

Καθιερώνεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού η 20η Μαΐου, ημερομηνία που ταυτίζεται με τη γέννηση του κορυφαίου των φιλοσόφων και διαμορφωτών του παγκόσμιου πνεύματος και πολιτισμού, Σωκράτη, με στόχο:
•την ανάδειξη της διαχρονικής παρουσίας και εξέλιξης της Ελληνικής γλώσσας, ως καθοριστικού στοιχείου της εθνικής ταυτότητας και του Ελληνικού Πολιτισμού στην πανανθρώπινη διάστασή του,
•την προαγωγή της διαρκούς και διαπλαστικής συμβολής της Ελληνικής γλώσσας, ως εργαλείου ανάπτυξης και διαμόρφωσης αρχών και εννοιών στο πεδίο της φιλοσοφίας, των επιστημών, των πολιτικών ιδεών και του ευρωπαϊκού πολιτισμού,
•την προώθηση του ρόλου της Ελληνοφωνίας σε ο, τι αφορά τη διεπικοινωνία του Ελληνισμού στην Ελλάδα και την Κύπρο, την Ελληνική Διασπορά, αλλά και κάθε πολίτη του κόσμου, που μετέχει των αξιών της Ελληνικής Παιδείας και του Ελληνικού Πολιτισμού.
Υπ’ αυτό το πρίσμα, διοργανώνονται εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως παρουσιάσεις, επιστημονικές ημερίδες και ομιλίες, που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και εκθέσεις και εκδηλώσεις, με αντικείμενο ανάδειξης και μελέτης τη σχέση και την αλληλεπίδραση της Ελληνικής γλώσσας με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις Καλές Τέχνες. Στην Ελληνική Επικράτεια, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκδηλώσεις ανά τον κόσμο, δύνανται να διοργανώνονται από τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, σε συνεργασία με τις Ομογενειακές Οργανώσεις και τις Διπλωματικές Αρχές, που υπάγονται στο Υπουργείο Εξωτερικών.