- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 07 – Ασύρματοι Πομποδέκτες

Για τις τεχνικές προδιαγραφές Ασυρμάτων Πομποδεκτών δείτε εδώ [1]