- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα

O Υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος θέτει από σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε δημόσια διαβούλευση τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα».
Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, η περαιτέρω εμπέδωση και διατήρηση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας αυτού, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλείσθε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Ο Υπουργός Εσωτερικών
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος