- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Ανασύσταση του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού και του Επιστημονικού Συμβουλίου, Συνταξιοδοτικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών – Αναδιαμόρφωση Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών

Το Υπουργείο Εξωτερικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ανασύσταση του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού και του Επιστημονικού Συμβουλίου, Συνταξιοδοτικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών – Αναδιαμόρφωση Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών».
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Κοτζιάς καλεί όλους τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν από σήμερα 27/5/2016 και για μία εβδομάδα, ήτοι έως και την 3η/6/2016 και ώρα 14:00 μ.μ, στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Κοτζιάς