- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Δημόσια διαβούλευση για το «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννης Τσακίρης θέτουν από σήμερα, 12 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την 1η Προγραμματική Περίοδο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 118 -141 του ν. 4635/2019 (A΄ 167) για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζει τις προτεραιότητες ανά άξονα στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, την κατανομή του προϋπολογισμού, τους όρους εφαρμογής και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

Καλούνται οι πολίτες, οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι και οι εποπτευόμενοι φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί του περιεχομένου του.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Σπυρίδων –Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ιωάννης Τσακίρης