- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 57: Ενδείξεις προϊόντων αρτοποιίας

Τα είδη αρτοποιίας (ψωμί, αρτοσκευάσματα, αρτοπαρασκευάσματα) ζυγίζονται παρουσία του πελάτη.
Στις ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης θα αναγράφονται η ονομασία και η ανάλυση των αλεύρων σίτου ή άλλων δημητριακών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή τους, καθώς και η αναγωγή στη μονάδα μέτρησης (κιλό) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις γενικές διατάξεις του Κεφαλαίου 1.
Στις ενδείξεις επί της πινακίδας ειδών αρτοποιίας (προψημμένα – καταψυγμένα/ bake off) θα αναγράφεται και η αντίστοιχη κατηγορία αυτών.