- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 24: Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων από επιχειρήσεις Αγροτουρισμού- Διατήρηση Οικόσιτων και άλλων ζώων

Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας –διαπιστούμενης από την αρμόδια για αυτό Αρχή- της επιχείρησης να διασφαλίσει την αναγκαία ποσότητα διατροφικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων, εξαιτίας φυσικών κινδύνων, ασθενειών ή παθήσεων της φυτικής και ζωικής παραγωγής, το Περιφερειακό Συμβούλιο της οικείας Περιφέρειας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, δύναται να τροποποιήσει και να προσδιορίσει εκ νέου το περιεχόμενο του Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων