- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 01- Τεχνική προδιαγραφή

Για να δείτε την τεχνική προδιαγραφή για τα αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης, πατήστε εδώ [1]: