Άρθρο 01: Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικό πλοίο που δεν εκτελεί πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών και διαπλέει θαλάσσιες περιοχές εκτεθειμένες σε κίνδυνο πειρατείας, προς άμυνα για την προστασία των επιβαινόντων, του πλοίου και του φορτίου αυτού από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία.
2. Η παροχή υπηρεσιών ενόπλων ιδιωτών φρουρών κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο δεν υποκαθιστά τη λήψη και εφαρμογή μέτρων στο πλοίο σύμφωνα με τις συνιστώμενες Πρακτικές Βέλτιστης Διαχείρισης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

 • 4 Ιανουαρίου 2012, 11:24 | Διονύσης Πρωτοπαπάς

  • Το σ/ν είναι απλώς κάκιστο. Ο σκοπός είναι θεμιτός, οι ρυθμίσεις που προτείνονται είναι λανθασμένες. Αναπαράγει ένα μοντέλλο ανάπτυξης όπου το κράτος υπάσρχει για να εκδίδει άδειες και μέσω αυτού να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια. Επιφέρει υπερβολικές ρυθμίσεις σε τομέα που έως τώρα έμενε εκτός ρυθμιστικού πεδίου.
  • Οι ρυθμίσεις που προβλέποονται αυξάνουν υπέρμετρα την γραφειοκρατία και τις δαπάνες των πλοιοκτητριών εταιρειών ή των διαχειριστών των πλοίων
  • Το σ/ν προβλέπει την έκδοση 5 ΚΥΑ για την εφαρμογή του, οι οποίες το πιθανότερο είναι ότι θα προβλέπουν διατάξεις και προϋποθέσεις τόσο δεσμευτικές, ώστε θα καθιστούν τον Νόμο ανεφάρμοστο.
  • Το σ/ν έχει εισπρακτικό στόχο, καθώς καθιερώνει ακριβά τέλη απόκτησης αδείας.
  • Αντί της απλής λύσης της αδειοδότησης μίας εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε πλοία, δηλαδή της πιστοποίησης από το δημόσιο ότι είναι κατάλληλη να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες, επιλέγεται η λύση της παροχής αδείας ανά πλοίο.
  • Η διάρκεια της αδείας (6μηνο ή έτος) δεν αρκεί, αφού για την λήψη της αδείας θα απαιτούνται λεπτομερή στοιχεία για το φορτίο κάθε ταξιδιού, τα οποία πιθανότατα δεν θα είναι γνωστά 6 ή 12 μήνες πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού
  • Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε πλοία απαιτείται να είναι πιστοποιημένες κατά ISO, χωρίς να αναφέρεται εάν είναι δυνατή τέτοιου είδους πιστοποίηση. Από μία σύντομη έρευνα δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθεί σχετικός τύπος ISO. Το σ/ν δεν προβλέπει ποιος τύπος ISO συγκεκριμένα θα απαιτείται ούτε προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο με ΚΥΑ. Επομένως, η απαίτηση αυτή θα καταστήσει τον νόμο ανενεργό και μπορεί σύντομα να απαιτηθεί η τροποποίησή του
  • Με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη η παρ.6 του άρθρου 2, απαιτείται πρώτα να συνάπτεται σύμβαση μεταξύ των μερών για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και μετά να ζητείται η άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας
  • Η παρ. 7 του άρθρου 2 («ρύθμιση τα περί εισόδου /εξόδου στην / από την χώρα και μεταφοράς στο / από το πλοίο όπλων και πυρομαχικών») προβλέπει την έκδοση ΚΥΑ. Αυτή μπορεί είτε να απλουστεύσει το σημερινό δαιδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο, είτε να το δυσχεράνει περαιτέρω. Πιθανότερο είναι το τελευταίο, αφού λογικά δεν θα επηρεάσει τις συναρμοδιότητες της ΥΠΑ και της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά θα επιδράσει σωρευτικά σε ό,τι σήμερα αφορά την αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος.
  • Η πρόβλεψη της παρ. 7 του άρθρου 2 είναι τόσο ασαφής, ώστε αναμένεται η εφαρμογή της να είναι εξαιρετικά δυσχερής. Αναφέρεται σε πιστοποίηση του προσωπικού των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ σήμερα δεν υφίσταται τέτοιος φορέας στην χώρα μας.
  • Το άρθρο 5 του σ/ν εισάγει ευνοϊκότερο καθεστώς μεταχείρισης για τα πλοία με ξένη σημαία που επισκέπτονται ελληνικούς λιμένες

  Εν κατακλείδι, εκτιμάται ότι το σ/ν δεν θα συμβάλει στην ασφάλεια των πλοίων αλλά αντιθέτως καθώς θα ρυθμίσει έναν τομέα που έως τώρα ήταν αρύθμιστος θα δυσχεράνει την κατάσταση και λογικά θα οδηγήσει τους πλοιοκτήτες σε γκρίζες ή παράνομες λύσεις για την εξασφάλιση υπηρεσιών ασφαλείας, αφού η εξασφάλιση αδείας θα είναι προβληματική.

 • 4 Ιανουαρίου 2012, 08:16 | Νίκος Πλακάς

  INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA (SOLAS),1974
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
  http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
  SOLAS Chapter IX – Management for the safe operation of ships.
  The Chapter makes mandatory the International Safety Management (ISM) Code, which requires a safety management system to be established by the shipowner or any person who has assumed responsibility for the ship (the Company).
  Το κεφάλαιο καθιστά υποχρεωτικό τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης, ο οποίος απαιτεί ένα Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης να καθιερωθεί από τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας του πλοίου (η εταιρεία).
  SOLAS Chapter XI-2 – Special measures to enhance maritime security. Regulation XI-2/3 of the chapter enshrines the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code).
  Regulation XI-2/8 confirms the role of the Master in exercising his professional judgement over decisions necessary to maintain the security of the ship. It says he shall not be constrained by the company, the charterer or any other person in this respect.
  Ο κανονισμός ΧΙ-2/8 επιβεβαιώνει τον ρόλο του Πλοιάρχου ασκώντας την επαγγελματική του κρίση σε αποφάσεις αναγκαίες για να υποστηρίξει την ασφάλεια του πλοίου.
  IMO : Revised interim guidance to shipowners, ship operators and shipmasters on the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk area.
  http://www.imo.org/mediacentre/hottopics/piracy/documents/1405-rev-1.pdf
  2.4 Training of Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP).
  .6 personnel given appropriate training and/or briefing with specific reference to the vessel type, where that vessel will be trading and the provisions of the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code, International Safety Management (ISM) Code and the BMP.
  Ο ΙΜΟ στην εγκύκλιο 1405 καθορίζει την εκπαίδευση των ενόπλων ιδιωτών φρουρών και αναφέρεται στον Κώδικα ISPS, στον Κώδικα ISM και στις Βέλτικες Πρακτικές Διαχείρισης BMP.
  Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

 • 3 Ιανουαρίου 2012, 20:06 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΔΗΣ

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΙΝΣΗ.ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΡΙΜΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ.

 • 2 Ιανουαρίου 2012, 18:22 | Νίκος Λάζαρης

  Το σχέδιο νόμου κατά την άποψή μoυ, αποτελεί απόρροια τριών εγκυκλίων του ΙΜΟ, των 1405, 1406 και 1408, οι οποίες εκδόθηκαν-αναθεωρήθηκαν, τον Σεπτέμβριο του 2011 και αφορούν σε επιλογή και χρήση ενόπλων ιδιωτικών φρουρών από ναυτιλιακές εταιρείες (1405), σε προσαρμογή της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και στον καθορισμό εθνικής πολιτικής των χωρών με ναυτιλία σε ό,τι αφορά χρήση ένοπλης προστασίας επί πλοίων που φέρουν την σημαία τους (1406) και στην προσαρμογή της νομοθεσίας κυρίως των παράκτιων χωρών στην επικίνδυνη περιοχή για την διευκόλυνση μετακίνησης οπλισμού από και προς πλοία στα λιμάνια τους, με ανάλογα μέτρα ασφάλειας (1408).

  Σε γενικές γραμμές όσα αναφέρονται στο νομοσχέδιο είναι σε συμφωνία με τις παραπάνω εγκυκλίους, αλλά υπάρχουν σημεία που θέλουν περαιτέρω διευκρίνιση όπως περιγράφω κατά αντίστοιχο άρθρο

 • 2 Ιανουαρίου 2012, 10:26 | Νίκος Πλακάς

  Τα μέτρα αυτοπροστασίας που αναγράφονται στις Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης Best Management Practices for Protection against Somalia Based piracy, Version 4 – August 2011 (BMP4),
  http://www.icc-ccs.org/images/stories/pdfs/bmp4.pdf
  και η σωστή εκπαίδευση του πληρώματος, έχουν αποδειχθεί στην πράξη, σωτήριες ενέργειες.
  π.χ.
  1. EUROPEAN UNION NAVAL FORCE SOMALIA – OPERATION ATALANTA :
  Three more vessels unsuccessfully attacked, thanks to the use of Best Management Practices,
  http://www.eunavfor.eu/2010/11/three-more-vessels-unsuccessfully-attacked-thanks-to-the-use-of-best-management-practices/

  2. IMO : Wide-ranging anti-piracy campaign bearing fruit.
  …ships and seafarers held captive by Somali pirates have reduced from a peak of 33 and 733 in February, to 13 and 265 respectively, at the begining of December…
  …and the proportion of successful attacks has been cut from 20 per cent in January 2011, to just 7 per cent in November 2011…
  http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/65-piracy-year-end.aspx

  3. NATO : United Nations commends NATO counter piracy efforts.
  …In addition NATO, along with its partners, has been working with the maritime community to ensure both merchant ships and crews are aware of Best Management Practices 4 (BMP4) which give advice how to protect vessels against pirate attack,
  http://www.aco.nato.int/united-nations-commends-nato-counter-piracy-efforts.aspx

  Τα μέτρα αυτοπροστασίας και η σωστή εκπαίδευση του πληρώματος θα είναι σωτήριες ενέργειες και στις άλλες περιοχές του πλανήτη όπου δρούν πειρατές, ληστές και άλλα κακοποιά στοιχεία.

 • 2 Ιανουαρίου 2012, 01:41 | Απόστολος Β

  Επιτέλους λύνεται ένα πάγιο (τα τελευταία χρόνια) πρόβλημα που ενίσχυσε την αιμορραγία εξόδου πλοίων από την Ελληνική Σημαία. Το νομοσχέδιο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση που είναι η προστασία των εμπορικών μας πλοίων από τη μάστιγα της πειρατείας δίνοντας την ευκαιρία να αναληφθούν ναύλοι, όπου υπάρχει απαίτηση από τους ναυλωτές συνοδίας- προστασίας από ένοπλους φρουρούς, αλλά και δίνει την ευκαιρία στις ναυτιλιακές εταιρείες να προσλάβουν εφόσον επιθυμούν ένοπλους ιδιώτες φρουρούς, ειδικά για τις περιπτώσεις εκείνες που είτε το πλήρωμα το επιθυμεί, είτε η εταιρεία το θεωρεί αναγκαίο για την προστασία του πλοίου από την πειρατεία.
  Θέλει προσοχή όμως να μην λειτουργήσει ανάποδα και εξηγούμαι: υφίσταται κίνδυνος οι ένοπλοι φρουροί εάν αποτύχουν στην προστασία του πλοίου- αποτροπή εκδήλωσης πειρατείας να εξαγριώσουν τους πειρατές, οι οποίοι είτε να σκοτώσουν για αντίποινα (ιδιαίτερα εάν έχουν ανθρώπινες απώλειες) μέλη του πληρώματος, είτε να την στήσουν σε επόμενο πλοίο της εταιρείας ή της σημαίας, με ενδεχόμενη αύξηση των οικονομικών τους απαιτήσεων ή και την κατάληξη του γεγονότος σε «τρομοκρατικό» κτύπημα με ενδεχόμενο τελική επίθεση με βύθιση του πλοίου ή διαρροή φορτίου και οικολογική καταστροφή. Το τελευταίο θα ήταν καταστροφικό για το ελληνικό νηολόγιο. Στα σχόλια για τα επόμενα άρθρα θα προσπαθήσω να εισηγηθώ μέτρα που θα μετριάσουν αυτόν τον κίνδυνο.

 • 28 Δεκεμβρίου 2011, 20:24 | Τάκης Τσώτσος .

  Εκτώς απο την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Οι λοιποί άμεσα εμπλεκόμενοι με το φλέγον θέμα της πειρατείας Οίτη ( πλοιοκτήτες , διαχειριστές , ασφαλιστικές κλπ ) δεν έχουν άποψη ? Γιατί ?
  Επιφυλάσσομαι για κατάθεση πρότασης .

 • 24 Δεκεμβρίου 2011, 20:55 | Ανδρέας Ρουκάς

  Η βία απέναντι στη βία ίσως να μην αποτελεί την καλύτερη λύση για το πρόβλημα της πειρατείας. Η καταστολή του εγκλήματος πρέπει να ξεκινά από την πρόληψη τέλεσής του, δλδ την προσπάθεια εξάλειψης εκείνων των συνθηκών που οδηγούν τον άνθρωπο στην παραβατική συμπεριφορά. Τα χρήματα της αδειοδότησης (2000 με 4000 € που απαιτούνται) είναι ικανά να λύσουν το βιοποριστικό πρόβλημα πολλών κατοίκων της περιοχής που «ωθούνται» στην πειρατεία για την εξασφάλιση των προς το ζειν.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 01:08 | Ντεγιάννης Κωστας

  Συμφωνώ με τον προβληματισμό των νομοθετών, αλλά οπως γραφτηκε και απο προηγουμενους «συνδαιτημόνες» της διαβούλευσης η πιο σωστη αντιμετώπιση ειναι απο επαγγελματίες στρατιωτικούς, οι οποίοι μπορούν να επιχειρουν σε συνεργασία με μητρικό πολεμικό σκάφος (ή σκαφη ΝΑΤΟ) για συνδυασμένη δυναμη πυρός και προσβαση σε κανάλια επικοινωνίας, που δεν μπορούν, ούτε πρέπει να κατεχουν ιδιώτες.

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 19:07 | Νίκος Πλακάς

  Ο Διεθνής Κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων/ISPS Code (International Ship and Port Facilities Security Code), περιλαμβάνει υποχρεωτικές διατάξεις στις οποίες γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο ΧΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα SOLAS 1974, που ισχύει όπως έχει τροποποιηθεί.
  Κατά συνέπεια, για την σύνταξη του παρόντος νόμου θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι διατάξεις του ISPS Code.
  Οι δε ένοπλοι φρουροί θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι και να γνωρίζουν ότι κάθε εταιρεία διασφαλίζει ότι το σχέδιο ασφάλειας πλοίου περιέχει σαφή δήλωση, η οποία επισημαίνει την αρμοδιότητα του πλοιάρχου. Η εταιρεία καθορίζει στο σχέδιο ασφάλειας πλοίου ότι ο πλοίαρχος διαθέτει την υπερισχύουσα αρμοδιότητα και ευθύνη να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια του πλοίου (ISPS Code, para 6 Obligations of the company).

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 17:49 | Λιμενικόσ

  Πολλά τα ερώτηματα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
  1)»ΕΝΟΠΛΟΙ» ποιοί πώς?Με τι εκπαίδευση κ απο ποιούς?
  2)Σε τι πλαίσιο νόμου κ υπο ποιά συμαία θα ισχύει?
  3)Με τι οπλισμό κ με τι κανόνες εμπλοκής?
  4Απο πού θα ασφαλίζονται?
  5)Ποιός θα φέρει τις ευθύνες?
  α)Ενός νεκρού κυρίως ναυτικού,αποτέλεσμα εμλοκής!Και τι θα πουν στην οικογενειά του?
  β)Mιας οικολογικής καταστροφήσ αποτέλεσμα ρουκέτας RPG απο πειρατές.
  (Ακραίο σενάριο αλλά όχι απίθανο)
  6)Οι ασφαλιστικές το ασφαλίζουν το εν λόγο σύστημα αν συμβεί κάτι?
  7)Μπορεί να το υποστηρίξει το διεθνέσ νομικό κ ναυτικό δίκαιο?

 • Η άδεια θα πρέπει να εκδίδεται από τον αρχηγό του Λ.Σ σε εταιρείες security και το προσωπικό τους, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ν.2518/97.Μόνο έτσι θα σταματήσει η παράνομη φύλαξη των πλοίων από οπλοφόρους που γίνεται μέχρι σήμερα, από άτομα «αδήλωτα» σε οποιαδήποτε κρατική αρχή της χώρας μας.
  Το αρχηγείο του Λ.Σ πριν την έκδοση της αδείας θα πρέπει να ελέγχει την σύναψη σύμβασης μεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρείας και της εταιρείας security, να λαμβάνει ονομαστική κατάσταση και φωτοτυπίες των αδειών του προσωπικού, να ελέγχει τις πιστοποιήσεις τους κατά ISPS, την σε ισχύ χρήση ναυτικού φυλλαδίου κ.α

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 20:15 | capt. Γιάννης Γ

  Το καλλίτερο κατά την άποψή μου θα ηταν, να επιβιβάζονται ένοπλοι προερχόμενοι απο το Πολεμικό ναυτικό,εκ των ειδικών δυνάμεων του ΛΣ, και εκ των πεζοναυτών, για μια υπηρεσία εθελοντικη εν ειδη Rotation, εκ των υπηρετούντων σε αυτά τα σώματα στρατιωτικών.

  Τα ωφέλη.
  1. Οχι τυχάρπαστοι τυχοδιώκτες σεκιουριτάδες στα εμπορικά πλοία.
  2. Εμπιστοσύνη και σιγουριά στο πλήρωμα οτι προστατεύεται απο ενόπλους στρατιωτικούς της πατρίδος τους, ατομα με στρατιωτική εκπαίδευση.
  3. Οικονομική ανάσα στους συμμετέχοντες -μετα τις αγριες περικοπές στους μισθούς των στρατιωτικών – με το εξτρα εισόδημα που θα εισπράξουν για αυτη την υπηρεσία..
  Ποσοστό της αμοιβής τους να κατευθύνεται στο μετοχικό τους ταμείο.
  4. Αποκόμιση εμπειρείας ταξειδιωτικής και οποιας άλλης.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 20:29 | Ναύτης

  Ιδιαίτερα ακανθώδες το ζήτημα της πειρατείας σήμερα και πολλά τα εμπλεκόμενα αντικείμενα (π.χ. δίκαιο σημαίας, χωρικά ύδατα, ναυτεργατικό δίκαιο, διεθνές ποινικό, ναυτική ασφάλιση κλπ) και δεν είναι δυνατό να προχωρήσει αβασάνιστα η Κυβέρνηση σε θεσμίσματα με προβληματισμούς παρόμοιου εύρους, χωρίς να διαθέτει απαντήσεις για κάθε ανακύπτον θέμα.
  Ερωτάται, αν υπάρχει συνολική δράση σε επίπεδο Ε.Ε. και διεθνών οργανισμών, αν υφίστανται αντίστοιχες ρυθμίσεις σε Κράτη με ανεπτυγμένη ναυσιπλοΐα, αν έχουν αποδώσει καρπούς, καθώς και αν έχουν σταθμισθεί επίσημα οι κίνδυνοι και τα οφέλη ενός τέτοιου νομοθετήματος στην περίπτωση της ελληνικής ναυτιλίας.
  Αν έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη, θα ήταν χρήσιμο, να δημοσιευθεί αρμοδίως.
  Άλλα θέματα είναι τα εχέγγυα της εκπαίδευσης των φρουρών, η φύση και το καθεστώς εργασίας τους και η οργανική–ιεραρχική θέση τους στο πλοίο ιδίως σε σχέση με τους αμιγώς ναυτικούς εργαζομένους, η μη υποχρέωση των τελευταίων να φέρουν και να χρησιμοποιήσουν όπλα κ.ο.κ.
  Θα πρέπει επίσης, να καταστεί ρητώς σαφές στο παρόν νομοσχέδιο, ποία είναι (ιεραρχικώς τεθειμένα), τα προστατευόμενα έννομα αγαθά, τα οποία προτίθεται να προασπίσει η Κυβέρνηση.
  Αν δηλωθεί επίσημα, οτι προεξάρχει η ασφάλεια των ναυτικών, αυτής των πλοίων και εμπορευμάτων και το νομοσχέδιο τελικώς προχωρήσει στην εφαρμογή του, τότε θα πρέπει να εμπλουτισθεί με έναν επιπλέον όρο, ο οποίος υπό τις συνθήκες του παρόντος νομοσχεδίου, όχι μόνο καθίσταται περισσότερο απο ποτέ απαραίτητος, αλλά και δικαιώνει χρόνιο αίτημα των ναυτικών μας, ήτοι:
  Όποιος αιτείται την έκδοση άδειας τοποθέτησης φρουρών σε πλοίο, θα πρέπει προηγουμένως να έχει προσλάβει ιατρό πλοίου και το πλοίο να διαθέτει καταλλήλως διαμορφωμένο χώρο ιατρείου, εφοδιασμένον με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό υλικό, για την εύρυθμη λειτουργία του. Η εποπτεία της υποχρεωτικής πρόσληψης ιατρού πλοίου και της λειτουργίας ιατρείου πλοίου, θα πρέπει να ανατίθεται σε όργανα διυπουργικού φορέα (π.χ. Υπουργείου Ναυτιλίας & Υπουργείου Υγείας), η έγκριση του οποίου, θα αποτελεί την αφετηρία της διαδικασίας έκδοσης άδειας του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 19:00 | Μαρια

  Κατ’αρχήν δεν νομίζω ότι έχουμε ιδιωτικές εταιρίες οι οποίες να εκπαιδεύουν προσωπικό για χρήση όπλων στην Ελλάδα. Οι διάφορες ιδιωτικές εταιρίες προσωπικού ασφαλείας που υπάρχουν προσλαμβάνουν φύλακες ως απλούς παρατηρητές των στόχων χωρίς αρμοδιότητα άμεσης επέμβασης. Πρέπει λοιπόν να δούμε πρώτα την δημιουργία κάποιας ιδιωτικής εταιρίας που να πιστοποιεί την εκπαίδευση ένοπλου προσωπικού ασφαλείας και να παρέχει άρτια εκπαίδευση στην χρήση όπλων.
  Κατά δεύτερο διαφωνώ με την άποψη ότι ο πλοίαρχος είναι αυτός που θα δώσει την εντολή στην ομάδα ασφάλειας του πλοίου να ενεργήσει σε περίπτωση κινδύνου, καθόσον δεν νομίζω ότι ο πλοίαρχος έχει την επιχειρησιακή δυνατότητα και αντίληψη για κάτι τέτοιο.
  Εκτός και αν υποχρεωθεί να λάβει αντίστοιχεη εκπαίδευση αποτροπής τέτοιου είδους κινδύνων με χρήση όπλων. Διαφορετικά θα υπάρξουν προβλήματα τόσο επιχειρησιακά όσο και πρακτικά κατά την αντιμετώπιση κάποιου τέτοιου κινδύνου στα μισά της θάλασσας με μοιραία αποτελέσματα.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 17:21 | ΚΟΥΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΝΑ ΟΠΛΟΦΟΡΕΙ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 16:39 | Ευστάθιος Ζωγραφάκης

  Όσον αφορά το είδος του οπλισμού, που θα πρέπει να φέρουν οι ένοπλοι φρουροί, θα πρέπει να είναι αντίστοιχος, ή ισχυρότερος αυτού που διαθέτουν οι πειρατές. Σε μια πιθανή εμπλοκή με τους πειρατές, οι ένοπλοι φρουροί θα πρέπει να επικρατήσουν. Επομένως θα πρέπει να φέρουν ισχυρότερο οπλισμό και μέσα, από αυτά που χρησιμοποιούν συνήθως οι πειρατές.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 15:42 | Πανος

  Πολύ καλή κίνηση αν και εφόσον υπάρχει επαρκής εκπαίδευση, μεγάλος όγκος πυρός και σοφροσύνη.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011

  Προς το
  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
  Γραφείο κ. Υπουργού
  Ενταύθα

  Κύριε Υπουργέ

  Σχέδιο Νόμου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας
  από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία

  Αναφερόμενοι στο παραπάνω σχέδιο νόμου, επί του οποίου καλούμεθα, με την ως άνω επιστολή σας, να διατυπώσουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας, σας γνωρίζουμε ότι αυτές συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  Πάγια θέση τη Ομοσπονδίας μας είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα φέρουν όπλα οι ναυτεργάτες στα πλοία, προς την οποία συμφωνεί και η Διεθνής Ομοσπονδία Εργατών Μεταφορών (ITF).

  Με δεδομένο το επίπεδο κινδύνου, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου, τα πλοία – εφ΄όσον αυτό προβλέπεται από εθνική νομοθεσία – θα μπορούν να επιβιβάζουν ένοπλο στρατιωτικό προσωπικό του Κράτους σημαίας, για την διέλευση σε ολόκληρη την περιοχή, όπου υφίσταται σημαντικός κίνδυνος εκδήλωσης πειρατείας.

  Αναφορικά με την χρησιμοποίηση ιδιωτών ενόπλων φρουρών, η θέση της ΠΝΟ είναι αντίθετη, δεδομένου ότι – όπως προαναφέραμε – η παροχή ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στους ναυτεργάτες συνιστά αυτονόητη υποχρέωση του Κράτους σημαίας.

  Θεωρούμε επίσης απαράδεκτο το γεγονός, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, της ποινικοποίησης των καθηκόντων του Πλοιάρχου, που εισάγει μια πρόσθετη αιτία ποινικών ευθυνών στις ήδη προβλεπόμενες, οι οποίες αποτελούν συνέχιση της αντίληψης περί Πλοιάρχου – εξιλαστήριου θύματος και για αυτά ακόμη τα περιστατικά, που προέρχονται από τυχαία ή ανωτέρας βίας συμβάντα.

  Για τους λόγους αυτούς κύριε Υπουργέ, έχουμε τη γνώμη ότι με την παρουσία ενόπλων φρουρών στα πλοία δεν αντιμετωπίζεται η μάστιγα της πειρατείας και η προστασία των ναυτεργατών για ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, πράγμα που συνιστά αυτονόητη υποχρέωση του ελληνικού κράτους, αντίθετα αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων, ενώ παράλληλα ασκείται ψυχολογική βία στους ναυτεργάτες από την παρουσία των φρουρών αυτών.

  Πιστεύουμε, τέλος, ότι η διεθνής έννομη τάξη, όπως αυτή εκφράζεται στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, δεν αντιμετώπισε μέχρι σήμερα την γενεσιουργό αιτία εκδήλωσης πειρατικών επιθέσεων σε εμπορικά πλοία ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περιοχή της Σομαλίας, πράγμα που έπρεπε να είχε επιδιώξει από την αρχή.
  Με τιμή

  Γιάννης Χαλάς
  Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 13:49 | Νίκος

  Είναι αδιανόητο, να μιλάμε για ένοπλους. Ένοπλοι πρέπει να είναι ΜΟΝΟΝ:

  1) Η Ελληνική Αστυνομία και όσες υπηρεσίες υπάγονται σε αυτήν

  2) Το λιμενικό

  3) Οι Ένοπλες δυνάμεις

  Δεν νοείται ένοπλος ουδείς άλλος σε ότι ιδιότητα και εάν αν ανήκει.

  Οι ιδιωτικές υπηρεσίες φύλαξης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 08:38 | Νίκος Πλακάς

  Ο πλοίαρχος δεν περιορίζεται από την εταιρεία, τον ναυλωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη λήψη ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης που, κατά την επαγγελματική του κρίση, είναι απαραίτητη για τη συνεχή ασφάλεια του πλοίου. (ISPS Code)

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 06:42 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  Ο χρόνος θα δείξει πόσο πετυχημένο θα είναι…
  Το μόνο πού εύχομαι είναι να μη βρίσκομαι σε πλοίο οταν ξεσπάσει η μάχη
  και οι ένοπλοι φρουροί ηττηθούν…
  Επιπρόσθέτα προτείνω όταν κάποιος ναυτίκος μετα την έκδοση άδειας για επιβίβαση των φρουρών επιθυμεί να φύγει,να αναγράφεται ευκρινώς στην αιτία απόλυσής του και να υπάρχει μέριμνα απο το σχέδιο νόμου
  ώστε να προσληφθεί τουλάχιστον ακόμα μια φορα… απο την ίδια εταιρία.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 00:43 | Μάνος

  Πως θα εκπαιδεύονται οι φρουροι? ελπίζω να μην είναι τίποτα άσχετοι που θα ρίχνουν όπου να ναι. Χρειάζονται πολύ καλή εκπαίδευση στα όπλα, αλλιώς μόνο κινδ´υνους θα προκαλούν. Επίσης δε λέτε αν θα προέρχονται από ελληνικές η ξένες εταιρίες. Νομίζω ότι σε καράβια ελληνικής σημαίας θα πρέπει να είναι έλληνες. Έχει σημασία και για τους έλληνες ναυτικούς και για την πειθαρχία τους στον έλληνα καπετάνιο.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 00:59 | Μάνος

  Πολύ καλή πρωτοβουλία. Η ναυτιλία χρειάζεται τέτοια μέτρα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 22:09 | Ν.Νικολιάς.

  1…( ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ) προτείνω ο όρος «φρουρούς» να αντικατασταθεί σε όλο το κείμενο από τον όρο «συνοδούς» ο οποίος θεωρείται περισσότερο… δόκιμος.
  …..( από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία.) να προστεθεί … ή απειλή προστασίας.

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 20:22 | Ν.Ν.

  …που συνιστούν πειρατεία ή απειλή πειρατείας.

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 14:10 | κτιστακης γιωργος

  το μετρο ειναι μια χαρα και επητελους πρεπει να παρουμε σοβαρα της ζωες τον ναυτικων ελπιζω μονο να μην αναλαβουν χρεει φυλαξεις ασχετες ομαδες sekuriti χωρις εκπεδευσει γιατι τοτε μονο κακο θα κανουν παρα καλο και επισης να μην αναλαβουν <> απο διαφορα σωματα ασφαλειας γιατι και αυτοι δεν θα μπορουν να προσφερουν τιποτα