Άρθρο 11: Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας

1. Η Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας (Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Τ.) εδρεύει στην Αττική, λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, υπάγεται στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας και έχει ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή εξαιρετικά σοβαρών ποινικών αδικημάτων και ιδίως αδικημάτων τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την αντιμετώπιση ειδικών εγκλημάτων βίας και ιδίως τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών, οι οποίες στρέφονται κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος ως και κατά προσώπων ή πραγμάτων. Η Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Τ. δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης εγκλημάτων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς της σε ολόκληρη την ελληνική Επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος,
β. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας,
2. Η Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΙ.Δ.Ο.Ε.) έχει ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή σοβαρών εγκλημάτων που αφορούν στη δημόσια και κρατική ασφάλεια και ιδίως εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος.
3. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση των ειδικών εγκλημάτων βίας και ιδίως των τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών που στρέφονται γενικά κατά της ασφάλειας καθώς και κατά προσώπων ή πραγμάτων της χώρας μας ή άλλης ξένης χώρας.
4. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας Βορείου Ελλάδος, η οποία υπάγεται διοικητικά στην Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας, έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην περιφέρεια της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος.

 • 29 Ιουλίου 2013, 19:02 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

  Η δημιουργία Υπηρ. Δίωξης Οργ. Εγκλ. είναι όντως, μια κίνηση ανανέωσης στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Όπως και πριν όμως με την Κεντρική Ασφάλεια έτσι και με την υπάρχουσα πρόταση δεν υπάρχει καμία σύνδεση της υπό δημιουργία Υπηρεσίας , με την περιφέρεια με αποτέλεσα να μην υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα μπορεί να επαλειφθεί άμεσα στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος το οποίο με τα βεβαιότητας δρα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός από την Αθήνα και την Θεσ/νικη. Στο πρόσφατο παρελθόν έγινε προσπάθεια για την σύσταση τέτοιων υπηρεσιών στην επαρχία και συγκεκριμένα στην έδρα κάθε Γενικής Δ/νσης, χωρίς αποτέλεσμα. Επομένως είχε γίνει σχετική μελέτη και έχει διαπιστωθεί η ανάγκη πλην όμως κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στην πρόταση του Π.Δ. και η οποία θα έπρεπε να τροποποιήθει σχετικα.

 • 28 Ιουλίου 2013, 13:41 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

  ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΠΟΥ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ

 • 26 Ιουλίου 2013, 18:46 | Βασίλειος Χρήστου

  Η τρομοκρατία δεν είναι οργανωμένο έγκλημα ; άρα γιατί να υπάρχουν 2 διευθύνσεις υπό έναν γενικό διευθυντή ; Για να αυξηθούν οι αξιωματικοί που τις διοικούν ; Αναδιάρθρωση = συμμάζεμα

 • 26 Ιουλίου 2013, 15:09 | Αστυνόμος Α’

  Πέρα από την πολυθρυλούμενη και εν πολλοίς αμφισβητούμενη σχέση ποινικών και αντιεξουσιαστών (υπόθεση Μυλωνά), ουσιαστική σχέση μεταξύ τους δεν υπάρχει. Ξεχωριστή υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος στα πρότυπα του FBI, διατηρώντας παράλληλα τις αναβαθμισμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας και Αλλοδαπών θα δημιουργήσει αναμφίβολα ζητήματα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων. Παράδειγμα: Ποια Υπηρεσία θα επιληφθεί να διερευνήσει μια διεθνική Εγκληματική Οργάνωση που προωθεί π.χ. Νιγηριανές από την Τουρκία στην Ελλάδα και ακολούθως τις εκπορνέυει; Η Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, μια Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας ή η Διεύθυνση Αλλοδαπών; Νομίζω πως με το νέο σχήμα αυτονόμησης της Ασφάλειας και του Αλλοδαπών από τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις, παρέλκει ως αλυσιτελής η ξέχωρη δημιουργία νέας Υπηρεσίας Οργαν. Εγκλήματος.

 • 26 Ιουλίου 2013, 11:39 | Στέλιος

  Εφόσον οι απειλές αλλάζουν, συμφωνώ ότι η ΕΛΑΣ πρέπει να
  εκσυγχρονιστεί και καταρχήν, οργανωτικά…

  Τι θα γίνει όμως με υπηρεσίες, οι οποίες έχουν
  όμοια αποστολή; (π.χ. ΕΥΠ Γ’ Δνση, ή αντίστοιχα η υπό σύσταση Δνση
  Πληροφοριών με τις ΕΥΠ Α & Δ Δνση και η Δίωξη Ηλ.εγκλήματος με την Ε’ Δνση ΕΥΠ)

  Θα οδηγηθούμε ξανά σε ένα κράτος με επικαλυπτόμενους
  και κατά επέκταση συγκρουόμενους ρόλους