Άρθρο 04: Πιστοποιήσεις και Διδακτέα Ύλη Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

1. Η σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης κατόπιν επιτυχούς εκπαίδευσης, χορηγεί διπλώματα και πιστοποιητικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Η διδασκαλία πραγματοποιείται από τον διευθυντή, τους εκπαιδευτές εκπαιδευτών και τους εκπαιδευτές όπως ορίζεται στις υποπαραγράφους 2.1, 2.2, και 2.3 του άρθρου 3. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα των δώδεκα (12) κατά ανώτατο όριο εκπαιδευομένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών την πρώτη ημέρα της εκάστοτε εκπαίδευσης. Οι ελάχιστες ώρες και το περιεχόμενο διδασκαλίας για κάθε πιστοποίηση, είναι:
1.1. «Πιστοποιητικό Πρώτης Βοήθειας» (ΠΒ), ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών: (1) καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αντιμετώπιση πνιγμονής και θέση ανάνηψης βρέφους, παιδιού και ενηλίκου, (2) πρωτοβάθμιος έλεγχος, (3) δευτεροβάθμιος έλεγχος, (4) άσθμα, (5) αιμορραγία, (6) εγκεφαλικό επεισόδιο, (7) διάσειση, (8) δήγμα, ιδίως, εντόμων και ερπετών, (9) διαβήτης, (10) επιληψία στο νερό και στην στεριά, (11) διάστρεμμα, (12) θλάση, (13) λιποθυμία, (14) έγκαυμα, (15) υποθερμία, (19) θερμοπληξία, (17) ξένο αντικείμενο σε μάτι-μύτη-σώμα, (18) ακρωτηριασμός, (19) δηλητηρίαση, (20) πνευμοθώρακας, (21) συμπλήρωση αναφοράς περιστατικού, (22) τραυματισμός από επαφή με θαλάσσια ζωή, όπως τσούχτρα και αχινό.
1.2. «Πιστοποιητικό Βασικής Υποστήριξης Ζωής» (ΒΥΖ) ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών: για όλες τις ηλικιακές ομάδες διδάσκονται (1) καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και αντιμετώπιση πνιγμονής, (2) θέση ανάνηψης, (3) πρωτοβάθμιος έλεγχος.
1.3. «Πιστοποιητικό Διασώστη Νερού» (ΔΝ) ελάχιστης διάρκειας 15 ωρών: (1) είσοδος στο νερό, (2) προσέγγιση θύματος με αισθήσεις και απώλεια συνείδησης, (3) τεχνικές απόκρουσης, (4) τεχνικές απαλλαγής από εναγκαλισμό με θύμα, (5) τεχνικές διάσωσης χωρίς εξοπλισμό (φωνή, άπλωμα άκρου, άπλωμα αντικειμένου, πέταγμα αντικειμένου, υδροβασία), (6) ρυμουλκήσεις θύματος με άμεση σωματική επαφή, (7) έξοδος από το νερό, (8) μέθοδοι μεταφοράς κινδυνεύοντος ατόμου.
1.4. «Πιστοποιητικό Διάσωσης Προπονητών Κολύμβησης» (ΠΔΠΚ) ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών: (1) πρωτοβάθμιος έλεγχος, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αντιμετώπιση πνιγμονής και θέση ανάνηψης σε βρέφος, παιδί και ενήλικο, (2) τις τεχνικές διάσωσης χωρίς εξοπλισμό με «φωνή», «άπλωμα άκρου», «άπλωμα αντικειμένου», «πέταγμα αντικειμένου» και «υδροβασία», (3) τις τεχνικές διάσωσης με σωστικό σωλήνα, «μπροστινό σπρώξιμο» και «πισινό αγκάλιασμα», σε θύμα με αισθήσεις και χωρίς αναπνοή, (4) έξοδος από το νερό, (5) γενικά μέτρα ασφαλείας για αθλητικές δραστηριότητες υγρού στίβου.
1.5. «Πιστοποιητικό Διάσωσης Επιτηρητών Κολυμβητών με Αναπηρία» (ΠΔΕΚΑ) ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών: (1) χαρακτηριστικά και συμπεριφορά στο νερό ατόμων με αναπηρία και άλλους πληθυσμούς όπως κώφωση, τύφλωση, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down, νοητική στέρηση, αυτισμό, σπαστικότητα, λαρυγγεκτομή – τραχειοτομή, άτομο με ακρωτηριασμό, επιληψία, άσθμα, έγκυος, ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα καρδιάς, και διαβήτη, (2) Γραπτές Διαδικασίας Λειτουργίας για κολυμβητικές δραστηριότητες σε πισίνα δηλαδή Διαδικασίες Καθημερινής Λειτουργίας και Σχέδιο Επείγουσας Δράσης, (3) τεχνικές διάσωσης χωρίς εξοπλισμό, (4) τεχνικές διάσωσης με εξοπλισμό, (5) ασφαλής είσοδος και έξοδος από το νερό.
1.6. «Δίπλωμα Επόπτη Πισίνας» για πισίνα με μέγιστο βάθος 1.50μ (ΕΠ) ελάχιστης διάρκειας 28 ωρών: (1) το περιεχόμενο διδασκαλίας που προβλέπεται για το πιστοποιητικό πρώτης βοήθειας, στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, (2) αντιμετώπιση κατάγματος αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης από 2 επόπτες πισίνας, (3) τις υποχρεώσεις του επόπτη πισίνας της παραγράφου 5 του άρθρου 8, (4) μέτρα ασφαλείας, (5) παθοφυσιολογία και επιδημιολογία πνιγμού, (6) τεχνικές σαρώματος του νερού, (7) κανόνες και μοντέλα πνιγμού και διάσωσης, (8) είδη επικοινωνίας με λουομένους, συναδέλφους και ΥΑΒ, (9) άτομα, ώρες και τοποθεσίες υψηλού κινδύνου, (10) είδη θυμάτων, (11) τις τεχνικές διάσωσης με άπλωμα άκρου, άπλωμα αντικειμένου και υδροβασία, (12) νομοθεσία, (13) τεχνικές εξόδου από το νερό, (14) Αγγλική ορολογία ναυαγοσωστικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), (15) χρήση του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4-7 Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, 8-9).
1.7. «Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Πισίνας» (ΝΠ) ελάχιστης διάρκειας 36 ωρών: (1) το περιεχόμενο διδασκαλίας που προβλέπεται για το πιστοποιητικό πρώτης βοήθειας, στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, (2) διαχείριση κατάγματος αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης από 2 επόπτες πισίνας ή άτομα πιστοποιημένα στην ΔΤΣΣ όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.11 του παρόντος άρθρου, (3) υποχρεώσεις ναυαγοσώστη τις παραγράφου 4 του άρθρου 8, (4) μέτρα ασφαλείας σε πισίνα για δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής, (5) παθοφυσιολογία και επιδημιολογία πνιγμού, (6) τεχνικές σαρώματος του νερού, (7) κανόνες και μοντέλα πνιγμού και διάσωσης, (8) επικοινωνία, (9) άτομα, ώρες και τοποθεσίες υψηλού κινδύνου, (10) είδη θυμάτων, (11) τεχνικές διάσωσης με σωστικό σωλήνα σε κινδυνεύοντα με παρουσία ή απουσία αισθήσεων, με παρουσία ή απουσία αναπνοής, που βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού, βυθισμένος κατά ένα χέρι απόσταση από την επιφάνεια και στον πυθμένα, (12) νομοθεσία, (13) κώδικας ασφαλείας νερού, (14) αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρία, (15) Αγγλική ορολογία ναυαγοσωστικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), (16) χρήση του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4-7 Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, 8-9).
1.8. «Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Υδροψυχαγωγικού Πάρκου» (ΝΥΠ) ελάχιστης διάρκειας 36 ωρών: (1) το περιεχόμενο διδασκαλίας που προβλέπεται για το πιστοποιητικό πρώτης βοήθειας στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, (2) διαχείριση κατάγματος αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης από 2 ή περισσότερους ναυαγοσώστες ή άτομα πιστοποιημένα στην ΔΤΣΣ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.11 του παρόντος άρθρου, (3) τις υποχρεώσεις του ναυαγοσώστη της παραγράφου 4 του άρθρου 8, (4) μέτρα ασφαλείας υδροψυχαγωγικού πάρκου, (5) παθοφυσιολογία και επιδημιολογία πνιγμού, (6) τεχνικές σαρώματος του νερού, (7) κανόνες και μοντέλα πνιγμού και διάσωσης, (8) είδη επικοινωνίας (με λουομένους, συναδέλφους, ΥΑΒ), (9) άτομα, ώρες και τοποθεσίες υψηλού κινδύνου, (10) είδη θυμάτων, (11) τεχνικές διάσωσης με σωστικό σωλήνα σε κινδυνεύοντα με ή χωρίς αισθήσεις και αναπνοή, που βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού, βυθισμένος κατά ένα χέρι απόσταση από την επιφάνεια και στον πυθμένα, (12) νομοθεσία, (13) κώδικας ασφαλείας νερού, (14) αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρία, (15) Αγγλική ορολογία ναυαγοσωστικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), (16) χρήση του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4-7 Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, 8-9).
1.9. «Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Λίμνης» (ΝΛ) ελάχιστης διάρκειας 30 ωρών: (1) το περιεχόμενο διδασκαλίας που προβλέπεται για το πιστοποιητικό πρώτης βοήθειας στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, (2) διαχείριση κατάγματος αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης από 2 ή περισσότερους ναυαγοσώστες ή άτομα πιστοποιημένα στην ΔΤΣΣ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.11 του παρόντος άρθρου, (3) τις υποχρεώσεις του ναυαγοσώστη της παραγράφου 4 του άρθρου 8, (4) μέτρα ασφαλείας σε λίμνη, (5) παθοφυσιολογία και επιδημιολογία πνιγμού, (6) τεχνικές σαρώματος του νερού, (7) κανόνες και μοντέλα πνιγμού και διάσωσης, (8) είδη επικοινωνίας με λουομένους, συναδέλφους και τις ΥΑΒ, (9) άτομα, ώρες και τοποθεσίες υψηλού κινδύνου, (10) είδη θυμάτων, (11) τεχνικές διάσωσης με σωστικό σωλήνα και σωστική σανίδα σε κουρασμένο κολυμβητή, σε αρχάριο κολυμβητή, σε θύμα αναίσθητο με αναπνοή και σε θύμα αναίσθητο χωρίς αναπνοή που βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού, (12) νομοθεσία, (13) κώδικας ασφαλείας νερού, (14) αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρία, (15) Αγγλική ορολογία ναυαγοσωστικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), (16) δύο τεχνικές ρυμούλκησης με άμεση σωματική επαφή, (17) δύο τεχνικές αποκρούσεων και (18) δύο λαβές-απαλλαγές, (19) χρήση του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4-11).
1.10. «Πιστοποιητικό Αρχηγού Ναυαγοσωστών» (ΑΝ) ελάχιστης διάρκειας 10 ωρών: (1) τις υποχρεώσεις του ΑΝ της παραγράφου 3 του άρθρου 7, (2) διαφορές ηγεσίας και διοίκησης, (3) ακόλουθοι, (4) ηγεσία και ναυαγοσωστική ομάδα, (5) αποτελεσματικό μάνατζμεντ και ηγεσία, (6) στυλ αποφάσεων ενός ηγέτη, (7) η κατάσταση ως μεταβλητή στην λήψη αποφάσεων ενός ηγέτη, (8) η ανάπτυξη ενός αρχηγού ναυαγοσωστών ως ηγέτη, (9) κρίση αποτελεσματικότητας της ναυαγοσωστικής ομάδας, (10) παραδείγματα αποτελεσματικής ηγεσίας, (11) προβλήματα που μπορεί να συναντήσει ένας αρχηγός στη ναυαγοσωστική ομάδα. Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η κατοχή οποιουδήποτε διπλώματος ναυαγοσώστη ή επόπτη πισίνας και βεβαίωσης παρακολούθησης προπονητή αθλητικής ναυαγοσωστικής.
1.11. «Πιστοποιητικό Διαχείρισης Κατάγματος Σπονδυλικής Στήλης» (ΔΤΣΣ) ελάχιστης διάρκειας 8 ωρών: (1) βασικά στοιχεία ανατομίας, (2) αίτια πρόκλησης κατάγματος της σπονδυλικής στήλης, (3) συμπτώματα και κλινική σημειολογία κινδυνεύοντος ατόμου, (4) ακινητοποίηση τραυματισμένης σπονδυλικής στήλης σε όρθια θέση από δύο ναυαγοσώστες, (5) ακινητοποίηση τραυματισμένης σπονδυλικής στήλης (ΤΣΣ) στο νερό με σπονδυλικό φορείο από 2 ή 3 ή 4 ή 5 πιστοποιημένα άτομα, (6) ακινητοποίηση θύματος με ΤΣΣ σε ρηχό νερό από 2 διασώστες και σπονδυλικό φορείο, (7) ακινητοποίηση θύματος με ΤΣΣ σε ρηχό νερό από 5 διασώστες χωρίς σπονδυλικό φορείο, (8) χορήγηση οξυγόνου, (9) διαχείριση θύματος τοποθετημένου στο σπονδυλικό φορείο που κάνει εμετό.
1.12. «Πιστοποιητικό Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού» (ΑΕΑ) ελάχιστης διάρκειας 4 ωρών: (1) αλυσίδα της επιβίωσης, (2) ο «χρυσός κανόνας» των 10 λεπτών, (3) καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, (4) χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, (5) ερωτήσεις και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.
1.13. «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού Πάρκου» (Ε-ΝΠΥΠ) ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών: Ο υποψήφιος εκπαιδευτής εκπαιδεύεται στα παρακάτω: (1) αρχές διδακτικής, (2) αρχές πραγματοποίησης μιας διάλεξης, (3) μέθοδοι διδασκαλίας, (4) προετοιμασία ενός σεμιναρίου, (5) καταγραφή ερωτήσεων αυτο-αξιολόγησης, (6) κατανόηση συστήματος βαθμολόγησης υποψηφίων, (7) ο ρόλος του εξεταστή, (8) σκοποί εικονικών επειγόντων περιστατικών, (9) εκμάθηση των κριτηρίων εξέτασης και επανεξέτασης αποτυχόντων υποψηφίων, (10) εκμάθηση μεθόδων κατοχύρωσης απόδειξης συνεχούς εκπαίδευσης, (11) συμπλήρωση ερωτηματολογίου εξέτασης, (12) διδασκαλία τεχνικών διάσωσης σε πισίνες, σπα, υδροψυχαγωγικά πάρκα, (13) εξήγηση των λόγων χρήσης του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού, (14) ανατομία της σπονδυλικής στήλης, (15) αίτια σπονδυλικού τραυματισμού σε λουτρικούς χώρους, (16) επίδειξη τοποθέτησης αυχενικού κολάρου, (17) περιγραφή συστήματος σταθεροποίησης της κεφαλής, (18) διδασκαλία διαχείρισης υποψίας τραυματισμένης σπονδυλικής στήλης στην ξηρά, (19) διδασκαλία του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς, (20) διδασκαλία χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, (21) εκμάθηση του τρόπου εξέτασης υποψηφίων των διαφόρων εκπαιδεύσεων που προβλέπονται για κάθε δίπλωμα εκπαιδευτή, (22) υποχρεώσεις εκπαιδευτή της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διδασκαλίας, ο υποψήφιος εκπαιδευτής πραγματοποιεί: (23) πλήρη εκπαίδευση ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων και (24) πλήρη εξέταση δεύτερης ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων, για την λήψη οποιουδήποτε διπλώματος ναυαγοσώστη. Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η κατοχή των διπλωμάτων ΕΠ, ΝΠ, ΝΥΠ, και του πιστοποιητικού ΑΝ.
1.14. «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Λίμνης» (Ε-ΝΛ) ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών: Ο υποψήφιος εκπαιδευτής εκπαιδεύεται στα παρακάτω: (1) αρχές διδακτικής, (2) αρχές πραγματοποίησης μιας διάλεξης, (3) μέθοδοι διδασκαλίας, (4) προετοιμασία ενός σεμιναρίου, (5) καταγραφή ερωτήσεων αυτο-αξιολόγησης, (6) κατανόηση συστήματος βαθμολόγησης υποψηφίων, (7) ο ρόλος του εξεταστή, (8) σκοποί εικονικών επειγόντων περιστατικών, (9) εκμάθηση των κριτηρίων εξέτασης και επανεξέτασης αποτυχόντων υποψηφίων, (10) εκμάθηση μεθόδων κατοχύρωσης απόδειξης συνεχούς εκπαίδευσης, (11) συμπλήρωση ερωτηματολογίου εξέτασης, (12) διδασκαλία τεχνικών διάσωσης σε λίμνη, (13) εξήγηση των λόγων χρήσης του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού, (14) ανατομία της σπονδυλικής στήλης, (15) αίτια σπονδυλικού τραυματισμού σε λουτρικούς χώρους, (16) επίδειξη τοποθέτησης αυχενικού κολάρου, (17) περιγραφή συστήματος σταθεροποίησης της κεφαλής, (18) διδασκαλία διαχείρισης υποψίας τραυματισμένης σπονδυλικής στήλης στην ξηρά, (19) διδασκαλία του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς, (20) διδασκαλία χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, (21) εκμάθηση του τρόπου εξέτασης υποψηφίων των διαφόρων εκπαιδεύσεων που προβλέπονται για κάθε δίπλωμα εκπαιδευτή, (22) υποχρεώσεις εκπαιδευτή της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διδασκαλίας, ο υποψήφιος εκπαιδευτής πραγματοποιεί (23) πλήρη εκπαίδευση ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων και (24) πλήρη εξέταση δεύτερης ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων, για την λήψη οποιουδήποτε διπλώματος ναυαγοσώστη. Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η κατοχή των διπλωμάτων ΝΛ και του πιστοποιητικού ΑΝ.
1.15. «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Πρώτης Βοήθειας» (Ε-ΠΒ) ελάχιστης διάρκειας 15 ωρών: Ο υποψήφιος εκπαιδευτής εκπαιδεύεται στα παρακάτω: (1) στο περιεχόμενο διδασκαλίας του πιστοποιητικού πρώτης βοήθειας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, (2) στην διδασκαλία και εξέταση του τρόπου παροχής πρώτης βοήθειας σε κινδυνεύοντα άτομα, και (3) στις υποχρεώσεις εκπαιδευτή της παραγράφου 2 του άρθρου 8. (4) Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διδασκαλίας, ο υποψήφιος εκπαιδευτής πραγματοποιεί πλήρη εκπαίδευση ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων και (5) πραγματοποιεί πλήρη εξέταση δεύτερης ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων για την λήψη του πιστοποιητικού «Πρώτη Βοήθεια». Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η κατοχή του πιστοποιητικού ΠΒ.
1.16. «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού» (Ε-ΑΕΑ) ελάχιστης διάρκειας 8 ωρών: Ο υποψήφιος εκπαιδευτής εκπαιδεύεται στα παρακάτω: (1) βασική υποστήριξη ζωής, θέση ανάνηψης και πρωτοβάθμιος έλεγχος ενηλίκου χωρίς αναπνοή, (2) διδασκαλία και εξέταση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και τοποθέτησης του κινδυνεύοντος σε θέση ανάνηψης, (3) διδασκαλία και εξέταση της χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή και χορήγησης οξυγόνου, (4) ο «χρυσός κανόνας» των 10 λεπτών, (5) καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, (6) χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, (7) απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα, (8) υποχρεώσεις εκπαιδευτή της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διδασκαλίας, ο υποψήφιος εκπαιδευτής πραγματοποιεί (9) πλήρη εκπαίδευση ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων και (10) πλήρη εξέταση δεύτερης ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων, για την λήψη του πιστοποιητικού ΑΕΑ. Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η κατοχή του πιστοποιητικού ΑΕΑ.
1.17. «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Διάσωσης Νερού» (Ε-ΔΝ) ελάχιστης διάρκειας 15 ωρών: Ο υποψήφιος εκπαιδευτής εκπαιδεύεται στα παρακάτω: (1) διδασκαλία τεχνικών διάσωσης έξω από τον περιβάλλοντα χώρο της ακτής και μέσα από το νερό με άμεση σωματική επαφή (διάσωση με φωνή, άπλωμα άκρου, άπλωμα αντικειμένου, πέταγμα αντικειμένου, υδροβασία, πλωτό μέσο, σωστικό εξοπλισμό, άμεση σωματική επαφή), (2) τεχνικές απόκρουσης εναγκαλισμού από το θύμα, (4) τεχνικές απαλλαγής από εναγκαλισμό με θύμα, (5) τεχνικές εξόδου από το νερό, (6) τεχνικές μεταφοράς και παροχής φροντίδας στο θύμα, (6) τεχνικές διάσωσης πολλαπλών θυμάτων (διπλός πνιγμός και διπλή ρυμούλκηση), (7) εικονικά σενάρια για την καλλιέργεια πρωτοβουλίας, (8) υποχρεώσεις εκπαιδευτή της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διδασκαλίας, ο υποψήφιος εκπαιδευτής διάσωσης πραγματοποιεί (9) πλήρη εκπαίδευση ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων και (10) πλήρη εξέταση δεύτερης ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων του εκπαιδευτικού προγράμματος ΔΝ. Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η κατοχή των πιστοποιητικών ΔΝ και ΠΒ.
1.18. «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών» ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών: Ο υποψήφιος για την λήψη πιστοποιητικού Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών στις ειδικότητες ΕΕ-ΝΠΥΠ, ΕΕ-ΝΛ, ΕΕ-ΠΒ, ΕΕ-ΑΕΑ και ΕΕ-ΔΤΣΣ, εκπαιδεύεται στα παρακάτω: (1) διοργάνωση ενός σεμιναρίου εκπαιδευτών, (2) διδασκαλία ενός σεμιναρίου εκπαιδευτών, (3) εξέταση ενός σεμιναρίου εκπαιδευτών, (4) τήρηση των προδιαγραφών του οργανισμού πιστοποίησης, (5) διατήρηση ευανάγνωστου και πλήρους του ατομικού φακέλου των υποψηφίων, (6) επακριβής και επικαιροποιημένη επιτήρηση των υποψηφίων εκπαιδευτών καθώς εξελίσσονται, (6) καλλιέργεια στοιχείων εχεμύθειας και εμπιστοσύνης στις σχέσεις τους με τους μαθητές και την σχολή, (7) εξασφάλιση επικαιροποιημένων εγγράφων, εντύπων εξέτασης και διδακτέας ύλης, (8) συνεργασία με το προσωπικό της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, (9) υποχρεώσεις εκπαιδευτή εκπαιδευτών της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η κατοχή του αντίστοιχου διπλώματος εκπαιδευτή σε ισχύ.
1.19. Άλλη πιστοποίηση: Σε περίπτωση που η σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης επιθυμεί να δημιουργήσει επιπλέον πιστοποιητικά ή διπλώματα για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων των οποίων η ανάγκη θα καταστεί σαφής στο μέλλον και δεν προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να κάνει αίτηση στο Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ μέσα στην οποία θα συμπεριλάβει: (1) τον τίτλο του πιστοποιητικού, (2) την διάρκεια και το περιεχόμενό του, (3) κατάλογο που να βεβαιώνει πως διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διδασκαλία τουλάχιστον 2 ατόμων ταυτόχρονα, (4) το πιστοποιητικό σπουδών εκπαιδευτή του ατόμου που θα εργαστεί ως εκπαιδευτής (το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ) και θα προέρχεται από αναγνωρισμένο φορέα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και (5) ένα αντίτυπο του εκπαιδευτικού συγγράμματος που θα δίνεται δωρεάν στους υποψηφίους.
1.20. Πιστοποιημένη προηγούμενη μάθηση: Σε περίπτωση που ο κάτοχος ενός από τα παραπάνω πιστοποιητικά/διπλώματα, που βρίσκονται σε ισχύ, επιθυμήσει να εκπαιδευτεί και σε κάποιο άλλο, απαλλάσσεται από την υποχρέωση της διδασκαλίας της διδακτέας ύλης που είναι κοινή στις δυο πιστοποιήσεις και οφείλει να παρακολουθήσει μόνο την διδακτέα ύλη που δεν έχει διδαχτεί.
2. Ο Διευθυντής τηρεί φάκελο για κάθε εκπαιδευόμενο όπου καταχωρεί:
2.1. αίτηση εγγραφής με υπογραφή του εκπαιδευόμενου στην οποία να αναγράφεται ότι έχει κατανοήσει και θα τηρεί τους κανονισμούς της ναυαγοσωστικής σχολής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12).
2.2. μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του εκπαιδευόμενου
2.3. ένα (1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.4. πιστοποιητικό υγείας Κέντρου Υγείας ή Κρατικού Νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού που θα συνυπογράφεται από παθολόγο ή καρδιολόγο και θα αναφέρει τα εξής: «βεβαιώνεται ότι όπως προκύπτει από την εξέταση που διενεργήθηκε, ο/η δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια ή/και από καρδιαγγειακό νόσημα και συνεπώς είναι ικανός/ή από ιατρικής άποψης να εκπαιδευτεί για το επάγγελμα του ναυαγοσώστη». Η λήψη του πιστοποιητικού υγείας είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους των οποίων η εκπαίδευση απαιτεί την είσοδο στο νερό.
2.5. πιστοποιητικό από ωτορινολαρυγγολόγο και οφθαλμίατρο κέντρου υγείας, κρατικού νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού που θα πιστοποιεί την οπτικοακουστική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων, για όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως EΠ, ΝΠ, NΥΠ, NΛ, ΑΝ, ως εξής: (1) Οπτική Οξύτητα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα τουλάχιστον 5/10 χωρίς διόρθωση σε κάθε μάτι ή πάνω από 7/10 με διόρθωση σε κάθε μάτι με ειδικά γυαλιά ή φακούς. (2) Αντίληψη Χρωμάτων: Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν αχρωματοψία. (3) Ακουστική Οξύτητα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τελείως φυσιολογική ακουστική οξύτητα, δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης ψυθιριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο αυτιά, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική δε πτώση όχι μεγαλύτερη από 20db σε όλες τις συχνότητες. Η λήψη του ανωτέρω ιατρικού πιστοποιητικού είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως ναυαγοσώστες.
2.6. έντυπο της πολιτικής που εφαρμόζεται για την προστασία των παιδιών υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ναυαγοσώστη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13).
2.7. έντυπο αξιολόγησης που συμπληρώνεται στο τέλος της εκπαίδευσης από τον υποψήφιο ναυαγοσώστη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14).
2.8. το συμπληρωμένο και βαθμολογημένο έντυπο γραπτών εξετάσεων του υποψηφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
2.9. το συμπληρωμένο και βαθμολογημένο έντυπο πρακτικής εξέτασης του υποψηφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5, όπως προβλέπεται στα παραρτήματα.
2.10. Όσοι αποφοιτούν επιτυχώς από την σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης εφοδιάζονται με πιστοποιητικό ή δίπλωμα ανάλογου τύπου με αυτό που αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2015, 13:23 | ILGI

  Εναρμόνιση των πιστοποιήσεων των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης υπο την έννοια της υπο σχέδιο ΥΑ, με τα ελάχιστα μαθησιακά αποτελέσματα και ικανότητες της International Lifesaving Federation ή με το European Qualification Framework που έχει αναπτύξει η International Lifesaving Federation of Europe για τη μελλοντική εναρμόνιση του EQF με το NQF. Με αυτό τον τρόπο θα δίδεται η δυνατότητα κινητικότητας στου πιστοποιημένους ναυαγοσώστες των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης του παρόντος στην Ευρώπη (EQF-NQF). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Full Member της ILS και ILSE στην Ελλάδα (ΕΕΣ-ΤΣΔΝ)

 • 4 Σεπτεμβρίου 2015, 19:32 | Αργύρης Τουμπέκης

  Η σύνταξη και η δομή του κειμένου είναι εξαιρετική και στο σύνολό του καλύπτει ένα μεγάλο κενό στο χώρο της διάσωσης και της ναυαγοσωστικής. Το πιστοποιητικό 1.4 θα πρέπει να εισαχθεί σαν προαπαιτούμενο για όλους τους προπονητές των αθλημάτων της πισίνας.

 • 26 Αυγούστου 2015, 23:45 | avso

  Αγαπητά μέλη της Εθνικής Συνομοσπονδίας
  Ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας. Η παρατήρησή σας είναι εύστοχη. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι είναι στις προθέσεις μας η έμφαση στην εκπαίδευση που αναφέρατε.
  Αν προσέξετε στις ενότητες 1.7, 1.8, 1.9 του ίδιου άρθρου, υπάρχει ήδη πρόβλεψη για τη διδασκαλία που αναφέρατε ως προς την αντιμετώπιση ΑμεΑ στο νερό.

 • 26 Αυγούστου 2015, 23:37 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ

  Σαν επαγγελματίας ναυαγοσώστης και εκπαιδευτής ναυαγοσωστών το νέο σχέδιο για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας από Ατυχήματα στο Νερό δίνει την δυνατότητα για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
  Η ενίσχυση και η επιτήρηση από αρμόδιο φορέα της εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυαγοσωστών έρχεται να συμβάλει σημαντικά στο δύσκολο και σοβαρό τους έργο.
  Έρχεται να συμπληρώσει τα χρόνια κενά στην ασφάλεια των λουομένων.

 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  -τα άτομα με αναπηρία πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα όπως κάθε άλλος πολίτης,

  -σύμφωνα με άρθρο 21, παρ.6 «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας»,

  – οι χώροι αναψυχής και ψυχαγωγίας,μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι παραλίες, πισίνες κ.λπ. οφείλουν να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση και των ατόμων με αναπηρία,

  – τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους,

  -σύμφωνα με το άρθρο 11 «Καταστάσεις Κινδύνου και Έκτακτων Ανθρωπιστικών Αναγκών» της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν……….[..] όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία και ασφάλεια των ατόμων με αναπηρίες σε καταστάσεις κινδύνου….[..]», την οποία τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικυρώσει όσο και η χώρα μας με τον Ν.4074/2012/ΦΕΚ 88 Α΄, καθιστώντας την μέρος του θεσμικού τους πλαισίου,

  αίτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) είναι πως όλοι οι Ναυαγοσώστες πρέπει να περνούν από εκπαίδευση για τη χορήγηση του «Πιστοποιητικού Διάσωσης Επιτηρητών Κολυμβητών με Αναπηρία (ΠΔΕΚΑ)» δεδομένου ότι ο κάθε Ναυαγοσώστης πρέπει:

  – να μπορεί να αντιληφθεί εάν ένα άτομο με αναπηρία κινδυνεύει,

  – τον τρόπο με τον οποίο θα το βοηθήσει.

 • 26 Αυγούστου 2015, 14:52 | ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΣΕΠΕΤΗΣ

  Το εδάφιο 1.19 περιλαμβάνει πρόβλεψη και μελλοντική πιστοποίηση. Έχοντας δει κατά καιρούς νόμους και άλλες νομικές ρυθμίσεις του κλάδου μου, θα ήθελα να συγχαρώ τους συντάκτες της παρούσας υπουργικής απόφασης. Η τεχνολογία και η γνώση εξελίσσεται ραγδαία ενώ η νομοθεσίες αλλάζουν δυστυχώς πολύ γρήγορα. Αυτό το εδάφιο είναι πιθανό να δώσει σημαντικές λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν μελλοντικά.

 • 26 Αυγούστου 2015, 09:11 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  Γιατί δεν αναφέρεται Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Θάλασσας (ενώ αναφέρεται «Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Λίμνης», 1.9);

  Το Πιστοποιητικό Πρώτης Βοήθειας (1.1) ή Πιστοποιητικό Βασικής Υποστήριξης Ζωής (1.2) μπορούν να γίνουν από άλλο φορέα πιστοποίησης (π.χ. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός); Κάποιος υποψήφιος ναυαγοσώστης που ήδη έχει αυτά τα πιστοποιητικά από αλλού, θα πρέπει να τα ξαναπάρει σε σχολή ναυαγοσώστων (με επιπλέον έξοδα);

  Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά οτι οι ναυαγοσώστες θα πρέπει να ξέρουν να κολυμπούν; Με ένα γρήγορο ψάξιμο για «lifeguards» στο διαδίκτυο βρίσκω πως: Στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να μπορείς να κολυμπήσεις 50 μέτρα σε 60 δευτερόλεπτα: http://www.swimming.org/careers/career-zone/career-guides/becoming-a-lifeguard1/18467/ Αυτό είναι προαπαιτούμενο πριν καν πληρώσεις για εκπαίδευση ναυαγοσώστη.
  Στην πόλη του San Diego πρέπει να μπορείς να κολυμπήσεις 500 μέτρα σε 10 λεπτά: http://www.sandiego.gov/lifeguards/about/employ.shtml
  http://www.sandiego.gov/lifeguards/pdf/2016%20Lifeguard%20Tryouts%20Flyer.pdf