- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 21 – Καταργούμενες Διατάξεις

Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται:.

1. Η Υ1γ/ΓΠ.οικ96967/2012 (ΦΕΚ2718/Β/08-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών και άλλες Διατάξεις»

2. Κάθε άλλη Διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με αυτή.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 21 – Καταργούμενες Διατάξεις"

#1 Σχόλιο Από Δ/νση Υγείας Κυκλάδων Στις 14 Απριλίου 2016 @ 10:59

Να ορισθούν ΣΑΦΩΣ οι καταργούμενες διατάξεις

#2 Σχόλιο Από Π. Σταμούλης – Αγανακτισμένος πολίτης Στις 15 Απριλίου 2016 @ 19:34

Κύριοι είστε τσαπατσούληδες. Τι πάει να πει «2. Κάθε άλλη Διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με αυτή.»;

Να ορίσετε με σαφήνεια τις καταργούμενες διατάξεις! Ούτε οι υπηρεσίες, ούτε οι πολίτες θα μυρίζουμε τα νύχια μας για να καταλάβουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.

Είναι σαφές πως μέσα από τη «δημιουργική ασάφεια» θέλετε να παρεμποδίσετε τις υπηρεσίες και τους πολίτες από το να ασκούν έλεγχο!

ΥΓ. Ελπίζω να μη λογοκριθεί για δεύτερη φορά!!!

#3 Σχόλιο Από Καπίρης Μάρκος Στις 16 Απριλίου 2016 @ 04:54

Η ακροτελεύτια φράση που συνηθίζεται παραδοσιακώς να κλείνει το άρθρο «Καταργούμενες διατάξεις», πρέπει να καταργηθεί οριστικώς.

Το ποιές διατάξεις καταργούνται είναι σοβαρό και εξειδικευμένο εν προκειμένη περιπώσει θέμα και δεν είναι δυνατόν να επαφίεται στην κρίση και ερμηνεία ούτε των ελεγκτών, ούτε των δικηγόρων, ούτε των εστιατόρων, ούτε των δικαστών ούτε του συνήγορου του πολίτη, ούτε του νομικού συμβουλίου ούτε όποιου σοφιστή ή δοκησίσοφου.

Ας ορισθούν λοιπόν σαφώς οι καταργούμενες διατάξεις, όπως σαφώς προτείνει και η «Δ/νση Υγείας Κυκλάδων».