- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 49 – Διορθώσεις σφαλμάτων

1.Το εδάφιο α της παραγράφου 1 και το εδάφιο β της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 » Κάλυψη θέσεων» του ν. 4316/2014 (Α΄270) συμπληρώνονται ως ακολούθως:
«1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 ( Α΄ 165) ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
α. Μετά τη λέξη » θέσεις» και πριν τη λέξη » περιοχές » συμπληρώνεται η πρόταση με τις λέξεις….»που δεν καλύπτονται και σε νησιωτικές» και διαμορφώνεται ως ακολούθως: «που δεν καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές, άγονες και προβληματικές περιοχές»
2. Στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 » Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας & άλλες διατάξεις» (Α΄ 252) όπου αναφέρεται το αρκτικόλεξο Ε.Ο.Π.Υ.Υ αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο Π.Ε.Δ.Υ..
3.Το β εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 25 » Κατάργηση δικαιώματος σίτισης και οίκησης» του ν. 2082/1992 (Α΄ 158) συμπληρώνεται μετά τη λέξη «πρόσωπα» με τις λέξεις «και στις μονάδες αυτών» και διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα αυτό διατηρείται για το προσωπικό που εργάζεται στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και στις μονάδες αυτών όταν εφημερεύουν».
4.Το εδάφιο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4316/14 (Α΄ 270) τροποποιείται ως ακολούθως:
“Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου”.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 49 – Διορθώσεις σφαλμάτων"

#1 Σχόλιο Από ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Στις 16 Μαΐου 2016 @ 11:42

Καλημέρα σας οι ιατρικές πράξεις που ονομάζονται φυσικοθεραπείες και είναι στο ΠΔ 157/1991 μαζι με όλες τις ιατρικές πράξεις , μετα από «φωτογραφικούς « νόμους και διατάξεις έχουν εκχωρηθεί να εκτελούνται και από φυσικοθεραπευτές . Μετα από αυτό οι ιατροί που είναι οι κα θύλην αρμόδιοι : Οι ιατροί Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης (ΦΙΑπ) δεν έχουν κατωχειρωθεί με νόμο ότι τις εκτελούν . Προτείνουμε στο Ν.3329 αρθρο 33 να αντικατασταθεί ως εξής «….πραξεις που ονομάζονται φυσικοθεραπείες ,όπως προβλέπονται από το ΠΔ 157/1991 εκτελούνται από Ιατρούς Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης και από φυσικοθεραπευτές πτυχιούχους ΑΤΕΙ όπου η κείμενη νομοθεσία προβλέπει..»
Από τη Εταιρεία ΦΙΑΠ , εκ μέρους της επαγγελματικής επιτροπής
Σταυρος Δημητρακόπουλος

#2 Σχόλιο Από ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Γεν. Γραμματέας ΠΙΣ Στις 23 Μαΐου 2016 @ 11:25

Προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία οι ειδικευόμενοι γιατροί οφείλουν να προσκομίσουν ορισμένα δικαιολογητικά, τα οποία απαριθμούνται στην υπουργική Απόφαση Υ.Α. Α2δ/Γ.Π.οικ.15724 (ΦΕΚ Β’ 408/24.03.2015). Ανάμεσα στα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο, χωρίς όμως να προσδιορίζεται σε ποιόν Ιατρικό Σύλλογο. Μέχρι τώρα ίσχυε η εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο του νομού στον οποίον εργάζεται ο ειδικευόμενος, η ασάφεια όμως της υπ. Απόφασης οδηγεί ορισμένους να θεωρούν ότι καλύπτονται από την εγγραφή σε οιονδήποτε Σύλλογο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν πολλά προβλήματα τόσο πρακτικά, όσο και νομικά.
Το ζήτημα μπορεί να λυθεί με την προσθήκη στην παραπάνω υπουργική Απόφαση της λέξης «οικείος» πριν τις λέξεις «Ιατρικός Σύλλογος».
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου