- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 26 – Εκπαιδευτική άδεια ιατρών

Στους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. των αποκεντρωμένων μονάδων και των αποκεντρωμένων οργανικών μονάδων των Δ.Υ.Πε, χορηγείται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., εκπαιδευτική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.2071/1992 (Α΄123), όπως ισχύει.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 26 – Εκπαιδευτική άδεια ιατρών"

#1 Σχόλιο Από ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Στις 17 Μαΐου 2016 @ 10:25

Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διατύπωση στον νόμο για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε ιατρούς του ΕΣΥ θέλουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ειδικά όταν αυτά είναι συναφή με τον τομέα απασχόλησης τους.
Με τον νόμο όπως ισχύει μέχρι τώρα είναι απαγορευτικό για ένα γιατρό του ΕΣΥ να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, ή θα πρέπει να τις κάνει καταναλώνοντας την κανονική άδεια που δικαιούται.