- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 22

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α΄63), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ. 182 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, το ΚΕ.Λ.Π.ΝΟ., ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. το Κ.Ε.Θ.Ε.Α. και η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Φορέων του ν. 4139/2013, με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.»

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 22"

#1 Σχόλιο Από ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ Στις 15 Μαΐου 2016 @ 07:38

Το δεύτερο εδάφιο στην τροποποιούμενη διάταξη (το οποίο παρεπιπτόντως παραμένει ώς έχει διότι αλλάζει μόνο το πρώτο), αναφέρει: «Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3812/2009, καθώς και της παρ. 20α του ένατου άρθρου του Ν.4057/2012, μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.»

Αυτό σημαίνει οτι θα είναι πλέον δυνατή πέραν πάσης διαδικασίας ΑΣΕΠ ή τύπου ΑΣΕΠ, η πρόσληψη με συμβάσεις έργου και απασχόληση προσωπικού σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΚΕ.Λ.Π.ΝΟ., Ο.ΚΑ.ΝΑ. ,Κ.Ε.Θ.Ε.Α. και Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.δηλαδή σχεδόν σε ΟΛΟ το σύστημα Υγείας. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΕΠ ή ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΜΕΤΕΡΩΝ «μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα» ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ «και απόφαση του Υπουργού Υγείας» ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΠΑΛΙ ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΛΛΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΣΤΩ ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΚΑΙ Η ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ.

#2 Σχόλιο Από ΑΝΔΡΕΑΣ Στις 16 Μαΐου 2016 @ 18:47

Ση σχετική παράγραφο και εδάφιο του άρθρου 22, προτείνεται να μπει επιπλέον η παρακάτω προσθήκη:
Το είδος των υπηρεσιών, των ιατρών που θα συνάψουν την παραπάνω σύμβαση με τα νοσοκομεία, αποφασίζεται από το ΔΣ του κάθε νοσοκομείου ανάλογα με τις ανάγκες και μπορεί να αφορά κλινικό έργο, σε καθημερινή βάση ή κάποιες ημέρες της εβδομάδος σε πρωϊνό ωράριο, και/ή εφημέρευση πέραν του πρωϊνού ωραρίου, ιατρικές πράξεις αλλά και συμμετοχή σε χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται ή δύνανται να πραγματοποιηθούν στο κάθε νοσοκομείο.

#3 Σχόλιο Από ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Στις 16 Μαΐου 2016 @ 19:04

ΑΡΘΡΟ 22

Σε αυτό το άρθρο έχετε ξεχάσει την ειδικότητα των φυσικοθεραπευτών.

Όπως γνωρίζεται είναι πολύ συχνή η ανάγκη κάλυψης θέσεων φυσικοθεραπευτών και πολλές μονάδες υγείας (ΜΕΘ) αλλά και αποκατάστασης υπολειτουργούν λόγω της έλλειψης τους.

Θα πρέπει να συμπληρωθεί «…εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους

#4 Σχόλιο Από ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Σ.Ε.Υ-Ν.Π.Δ.Δ Στις 19 Μαΐου 2016 @ 12:45

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας –ΝΠΔΔ, αφού μελέτησε το σχέδιο νόμου περί «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα προς διαβούλευση , θα ήθελε να επισημάνει την εκ παραδρομής απουσία της αναφοράς του Επισκέπτη/τριας Υγείας στο άρθρο 22. Παρακαλούμε όπως γίνει ορθή επανάληψη στο συγκεκριμένο άρθρο με την προσθήκη ….κάθε ειδικότητας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, επισκέπτες υγείας , νοσηλευτές και ειδικούς θεραπευτές….

με εκτίμηση

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ.Ε.Υ-Ν.Π.Δ.Δ

#5 Σχόλιο Από Δ. Κουναλάκης Στις 21 Μαΐου 2016 @ 18:54

Δεν αναφέρεται ότι πρέπει να γίνεται μέσω διαγωνισμού και ο τρόπος προκήρυξης-επιλογής. Ίσως πρέπει να γίνει μνεία για υπουργική απόφαση που θα το αποσαφηνίζει.