- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 18 – Δημιουργία δικτύων

Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για τη δημιουργία δικτύων Κέντρων Αναφοράς.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 18 – Δημιουργία δικτύων"

#1 Σχόλιο Από ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Στις 23 Μαΐου 2016 @ 12:46

Και πάλι επισημαίνουμε ότι τα κριτήρια και η διαδικασία αφορούν στη δημιουργία κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και όχι κέντρων αναφοράς

Γενικό σχόλιο για την παρούσα Δημόσια Διαβούλευση:
Το Υπουργείο Υγείας Θα έπρεπε να έχει ενημερώσει την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων για την παρούσα Δημόσια Διαβούλευση, δεδομένου ότι είμαστε ο πλέον ενημερωμένος φορέας σχετικά με τα θέματα των Σπανίων Παθήσεων.