- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 07 – Προϊστάμενοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων , Τομέων και Τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ νοσηλευτικής ή ΤΕ νοσηλευτικής ή ΤΕ μαιών –μαιευτών .

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 07 – Προϊστάμενοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας"

#1 Σχόλιο Από ΑΘΗΝΑ Στις 2 Οκτωβρίου 2017 @ 11:17

Ο ασκών διοικητικό έργο δεν είναι απαραίτητο να είναι από τον ίδιο κλάδο. Η διοίκηση είναι διοίκηση και ο μάχιμος νοσηλευτής ή μαιευτής στα Δημόσια Νοσοκομεία είναι μάχιμος. Κάποιοι θα πουν αμέσως ότι αν δεν γνωρίζεις το αντικείμενο δεν θα μπορείς να διοικήσεις. Σωστό εν μέρη, αλλά, αυτοί οι κάποιοι, ας αναλογιστούν πόσοι υπουργοί οι διοικητές νοσοκομείων ασκούν διοίκηση που προέρχονται από τελείως άσχετα προς την υγεία πτυχία. Συμπερασματικά, η διοίκηση των τμημάτων και των διευθύνσεων μπορεί να ασκηθεί από όλους. Εξάλλου σε προκηρύξεις εκπαιδευτών νοσηλευτικής ειδικότητας δεν εξαιρούνται οι Μαίες αφού στα τυπικά προσόντα αναφέρεται πτυχίο ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτικής η συναφούς ειδικότητας (ΤΕ Μαιών)

#2 Σχόλιο Από Π. Σουρτζή Στις 2 Οκτωβρίου 2017 @ 12:45

Όπως και στο προηγούμενο άρθρο τίθεται θέμα με το ποιοί περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό κλάδο, συζήτηση που είναι σε εξέλιξη στο ΕΣΑΝ που έχει την ευθύνη να εισηγείται σχετικά.
Επιπλέον, οι μαίες-μαιευτές μπορούν να γίνονται προϊστάμενοι μόνο σε μαιευτικά ή γυναικολογικά τμήματα νοσοκομείων.

#3 Σχόλιο Από Πασαλή Χριστίνα Στις 2 Οκτωβρίου 2017 @ 13:01

Άρθρο 07 – Προϊστάμενοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. «Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων , Τομέων και Τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ νοσηλευτικής ή ΤΕ νοσηλευτικής ή ΤΕ μαιών –μαιευτών.»
Οι Μαίες πρέπει να προΐστανται στα αμιγώς Μαιευτικά Τμήματα και οι Νοσηλευτές στα αμιγώς Νοσηλευτικά.

#4 Σχόλιο Από Κιούσης Νικόλαος Στις 2 Οκτωβρίου 2017 @ 13:35

Οι μαίες δεν μπορεί να γίνονται προϊστάμενες σε τμήματα. Πολύ περισσότερο σε Τομείς και Διευθύνσεις. Δεν τους το επιτρέπει να γνωστικό αντικείμενο που κατέχουν. Είναι επικίνδυνο για τους ασθενείς.

#5 Σχόλιο Από Κατερίνα Στις 2 Οκτωβρίου 2017 @ 14:10

Νοσηλευτές και Μαίες μπορούν εξίσου να ασκήσουν διοίκηση αν έχουν κάνει μαθήματα διοίκησης. Είτε οι Πε Νοσηλευτές είτε με κάποιο μεταπτυχιακό στη διοίκηση μονάδων υγείας.