- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 01 – Διαδικασία και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

1. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μιας (1) Δ.Υ.ΠΕ.. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.
Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, με συνημμένo ηλεκτρονικό έντυπο βιογραφικού σημειώματος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέσα σε προθεσμία δύο (2) εβδομάδων, η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης/ηλεκτρονικής ανάρτησης της προκήρυξης της κάθε θέσης. Τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου βιογραφικού σημειώματος αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, στα τυπικά προσόντα που τεκμηριώνουν σύμφωνα με την προκήρυξη το παραδεκτό της υποψηφιότητάς του και στα ουσιαστικά προσόντα που συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου 3. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η αίτηση-δήλωση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου, έχει ενιαία μορφή και βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα των Δ.Υ.ΠΕ..
Τα δικαιολογητικά και το βιογραφικό σημείωμα, σε έντυπη μορφή, κατατίθενται από τον υποψήφιο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή αποστέλλονται από αυτόν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέσα στην ίδια προθεσμία των δύο (2) εβδομάδων. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσή τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 01 – Διαδικασία και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ."

#1 Σχόλιο Από iceman Στις 8 Δεκεμβρίου 2017 @ 14:24

δεν ξεκαθαριζεται αν υποψηφιος μπορει να δηλωσει ταυτοχρονα σε πχ. 5 θεσεις μιας ΔΥΠΕ και σε 5 θεσεις μιας αλλης ΔΥΠΕ.

#2 Σχόλιο Από Θανάσης Σ. Στις 8 Δεκεμβρίου 2017 @ 23:50

Πρόταση για ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών.

Να υπάρχει δυνατότητα ο υποψήφιος να δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών στον οποίο να παραπέμπει όταν συμμετέχει σε κάποια κρίση.

Να περιλαμβάνονται όλα εκεί: πτυχίο, τίτλος ειδικότητας, επαγγελματική εμπειρία, εκπαιδευτική εμπειρία, βιογραφικό κοκ.

Τον δημιουργείς μια φορά, συμπληρώνεις όταν υπάρχει κάποια αλλαγή και στέλνεις μόνο την αίτηση για την συμμετοχή στην κρίση.

Γλυτώνουν όλοι από το χαρτομάνι.

#3 Σχόλιο Από Κωνσταντινος Κακλεας Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 @ 00:26

Ο χρόνος γα την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να ενημερωθεί και να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

#4 Σχόλιο Από Θεόδωρος Ασλανίδης Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 @ 09:30

Στο άρθρο 1 δεν αναφέρεται καθόλου τί γίνεται ,με τις προκηρύξεις εκτός ΔΥΠΕ (π.χ. ΕΚΑΒ). Αν ισχύσει αυτό που ισχύει και τους επικουρικούς, αυτοί οι φορείς θα μείνουν χωρίς ιατρους στο τέλος. Θα πρέπει να προβλεφθεί να γίνεται αίτηση ΔΥΠΕ ΚΑΙ ΕΚΑΒ (ή άλλος φορέας) , όχι ΔΥΠΕ ή άλλος φορέας.
«Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.» ΝΑΙ μεν, αλλά όχι προηγουμένως χωρίς ενημέρωση του υποψηφίου από τη γραμματεία παραλαβής και 2 εργάσιμες μέρες προθεσμία για ακύρωση των επιπλέον αιτήσεων.

#5 Σχόλιο Από Γεώργιος Κ. Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 @ 16:24

Δύο συντομες παρατηρήσεις ας μου επιτραπούν. Πρώτον, προτείνω τη μείωση κατά το δυνατον της σημασίας της προφορικής συνεντευξης στο 2ο σκέλος της, δηλαδή στην αξιολόγηση της προσωπικότητας του υποψηφίου. Θεωρώ πως ειναι σημείο που δινει την ευκαιρία στον κρίνοντα να βοηθήσει τον υποψήφιο που επιθυμεί ή που του έχουν συστήσει. Όσο λιγότερος υποκειμενισμός, τόσο πιο αξιοκρατικές οι κρίσεις.
Δευτερον, η προυπόθεση του αγροτικού. Προτείνω σταδιακά να απαλλάσσονται και οι επόμενες του 2000 (έτος εισαγωγής στην ιατρική) χρονιές, καθως επί χρόνια οι εισαχθέντες το 2000, εν συγκρισει με εκείνους που εισήχθησαν μετέπειτα, διατηρούν ένα μόνιμο πλεονέκτημα για διορισμό στο ΕΣΥ. Μπορεί αντι αυτού το αγροτικό να μοριοδοτηθεί (μήνες υπηρεσίας επί συντελεστή, το αγονα επί 2 το συντελεστή) καθώς υπάρχουν κ συναδελφοι που υπηρετησαν κάποιο διαστημα αλλά λόγω πχ διορισμού σε ειδικότητα δεν τον ολοκληρωσαν ωστε να δικαιούνται βεβαιωση υπηρεσιας υπαιθρου

#6 Σχόλιο Από ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 @ 19:03

Η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έως 5 θέσεις ειδικά σε ότι αφορά την 1η και 2η ΔΥΠΕ και 3η και 4η ΔΥΠΕ που θεωρούνται ως μία (1) ΔΥΠΕ, είναι λίγες.

Για ποιό λόγο να μην υπάρχει δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας σε όποια θέση θέλει ο κάθε γιατρός με υποχρεωτική τη σειρά προτίμησης;

Τα δικαιολογητικά και το βιογραφικό σημείωμα αρκεί να κατατίθενται ηλεκτρονικά ή χρειάζεται η αποστολή και έντυπης μορφής;

#7 Σχόλιο Από Χρήστος Στις 10 Δεκεμβρίου 2017 @ 00:43

Αν δύο διαφορετικές Δ.Υ.ΠΕ. προκηρυρήξουν 3 θέσεις η καθεμία για μια ειδικότητα, μπορεί ο υποψήφιος να υποβάλλει υποψηφιότητα και στις δύο Δ.Υ.ΠΕ.;και για όλες τις θέσεις;

Η ερώτηση αφορά το Άρθρο 1 παρ.1. «μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ»
αν δηλαδή η υποβολή υποψηφιότητας για θέσεις σε μια Δ.Υ.ΠΕ. έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό από την δυνατότητα υποβολής και σε άλλες Δ.Υ.ΠΕ.

#8 Σχόλιο Από Κώστας Στις 10 Δεκεμβρίου 2017 @ 11:58

Το άρθρο 25 του νόμου 4440/2016 θα εφαρμοστεί στις προσλήψεις ιατρών;

#9 Σχόλιο Από ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 @ 13:20

Παρακαλώ πολύ να μας δώσετε επιλέον πίστωση χρόνου ώστε να μελετήσουμε με προσοχή μια μια τις διατάξεις και να μπορέσουμε να κάνουμε διορθωτικές προτάσεις. Ο χρόνος που μας διατίθενται είναι ελάχιστος και οι υπηρεσιακές μας ανάγκες μεγάλες. Γ. Τζανίδης

#10 Σχόλιο Από Σοφοπουλος Μ Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 @ 14:12

α.Τι ισχύει με τις ηλικίες, υπάρχει ανώτερο όριο για την υποβολή αιτήσεων?
β.Η προϋπηρεσία ΕΣΥ έχει την ιδια βαρύτητα με αυτί του ιδιωτικού τομέα?
φ.Η προϋπηρεσία σε ένα μικρο επαρχιακό νοσοκομείο θα έχει την ίδια βαρύτητα με ένα κεντρικό νοσοκομείο?
δ.Έχει νόημα να μετράει το αγροτικό ως προϋπηρεσία στις εργαστηριακές ειδικότητες?

#11 Σχόλιο Από Βασίλης Θ. Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 @ 20:20

Γιατί να υπάρχει περιορισμός σε μία μόνο ΔΥΠΕ και για 5 μόνο θέσεις;
Σε ειδικότητες σπάνιες είναι σύνηθες να προκηρύσσονται 2-3 θέσεις σε διαφορετικές ΔΥΠΕ. Οι υποψήφιοι αποκλείονται άμεσα από το να συμμετέχουν σε όλες.
Η μόνη εξήγηση είναι για να μην μπλοκάρουν και χάνονται οι θέσεις από υποψηφίους που βάζουν παντού υποψηφιότητα.
Ωστόσο αυτό λύνεται εύκολα εάν οι υπηρεσίες ΔΥΠΕ και υπουργείου κάνουν τα πάντα γρήγορα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του νόμου
Η διάταξη αυτή είναι ενάντια στον εργαζόμενο και υπέρ της γραφειοκρατίας του υπουργείου

#12 Σχόλιο Από Κώστας Α. Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 @ 22:59

1ον Δεν μπορεί ο Υποψήφιος να περιορίζεται ως προς τον αριθμό επίλογής θέσεων (5) αλλά ούτε και ως προς τον αριθμό των ΔΥΠΕ (1).
2ον Το Σύστημα που προωθείτε είναι «χτισμένο» πάνω στον παλιό Νόμο του Γείτονα του 1997 αλλά όλα ποσοτικοποιούνται και μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα:
i) Θα χαθεί η ουσία εφόσον ο βαθμολογητής θα αναλώσει φαιά ουσία στο να διαπιστώσει ποιό περιοδικό, αξιολογημένο ή μη, ποιά ομιλία, ποιά σειρά ονόματος κλπ.
ii) Ο βαθμολογητής είναι αδύνατο να φέρει εις πέρας την αξιολόγηση με τέτοια λεπτομέρεια και τελικά να την ποσοτικοποιήσει σωστά. Αυτό σημαίνει οτι θα αναγκαστεί η΄να κάνει λάθος ή να απλοποιήσει αυτός τη διαδικασία κατά το δοκούν, γιατί φυσικά δεν είναι computer και δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με τους τόμους των Βιογραφικών που θα του σταλούν.
3ον Πάντα είμασταν κακέκτυπα Συστημάτων Υγείας για άλλη μια φορά το αποδεικνυετε με αυτήν την κατεύθυνση κύριοι. Να δείτε λοιπόν με ποιό τρόπο επιλέγονται οι Γιατροί στην Αγγλια πχ, προκειμένου για Δημόσιο Σύστημα και να προσπαθήσετε να μοιάσετε πιο άρτια προς αυτήν την κατεύθυνση. Το να μπαίνουν όλα στο μικροσκόπιο δε βοηθάει κανέναν.
4ον Έχει ήδη ψηφιστεί ο Νόμος που αναφέρει την αλλαγή στην Επιλογή των Ιατρών ΕΣΥ στο Κεφάλαιο Β άρθρο 7 και 8 του Νόμου 4498 ΦΕΚ 172 οπότε κάποια θέματα δεν είναι προς συζήτηση και είναι σημαντικά.

#13 Σχόλιο Από ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝ Στις 12 Δεκεμβρίου 2017 @ 12:21

Εξακολουθεί να ισχύει η τιμωρητική ρήτρα του άρθρου 4Ε του Ν3754/2009 για την εξέλιξη των Ιατρών που ΕΣΥ που καταλαμβάνουν άλλη θέση. Πώς σκοπεύετε να την αντιμετωπίσετε;

Ιατροί οι οποίοι εξ αντικειμένου δεν μπορούν να εξασφαλίσουν «προϋποθέσεις άγονης θέσης» (ειδικότητες που ασκούνται αποκλειστικά σε τριτοβάθμια νοσοκομεία). Πώς θα μπορούν να αλλάξουν Νοσοκομείο, με δεδομένο ότι εξαιρούνται συστηματικά από μεταθέσεις, μετατάξεις κλπ, σε σχέση με τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα, ακόμη και αν αφορούν κενές, μη πληρωθείσες και μη προκυρηχθείσες θέσεις. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε;