- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη

Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, θέτει από την Τετάρτη 08-05-2019 και ώρα 13:00, σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22-05-2019 και ώρα 14:00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Εισηγητική Έκθεση [1]
Σχέδιο Νόμου [2]
Παράρτημα Α’ [3]
Παράρτημα Β’ [4]
Παράρτημα Γ’ [5]
Παράρτημα Δ’ [6]
Παράρτημα Ε’ [7]