ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας για την υλοποίηση αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ
Γεώργιος Πιτσιλής.

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Υλοποίηση αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε

Τίθεται από σήμερα Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών της Α.Α.Δ.Ε». στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεδομένης της σπουδαιότητας του εν λόγω σχεδίου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00.

 

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ
Γεώργιος Πιτσιλής.