• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Βαμβάκος Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.' | 8 Οκτωβρίου 2022, 22:41
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Προτείνεται αντικατάσταση του λεκτικού του Άρθρου 1, με το εξής λεκτικό: "Σκοπός του παρόντος είναι η θέσπιση εθνικού μηχανισμού εναέριας έρευνας και διάσωσης, αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος" Το ανωτέρω προτεινόμενο λεκτικό, με χρήση της λέξης «θέσπιση», και τη συμπερίληψη του "αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος", αντικατοπτρίζει με καλύτερο τρόπο ότι αναφερόμαστε στις αρμοδιότητες του ΠΣ, αποφεύγοντας τυχόν παρερμηνείες και περιπτώσεις επικαλύψεων.