• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Βαμβάκος Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.' | 8 Οκτωβρίου 2022, 22:10
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην παράγραφο 1, προτείνεται η χρήση της λέξης "κατάρτιση", αντί της υφιστάμενης "θέσπιση". Εκτιμάται ότι αντικατοπτρίζει καλύτερα το πνεύμα του εγγράφου. Προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου 2, με το εξής λεκτικό: "2. Στον παρόντα εμπίπτει και η συμμετοχή σε εκτέλεση επιχειρήσεων Εναέριας Έρευνας Διάσωσης (Ε-Δ) στην περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος συνδρομής από τον αρμόδιο φορέα (ΕΚΣΕΔ), για την έρευνα, τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο συνεπεία αεροπορικών ή ναυτικών ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, εμπίπτει η παροχή συνδρομής στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με σκοπό την εκτέλεση αεροδιακομιδών, συμπεριλαμβανομένων και των πρωτογενών." Αιτιολογικό: Το προτεινόμενο λεκτικό της παραγράφου 2 του άρθρου 2, περιέχει τη λέξη «συμμετοχή», αντί της «διεξαγωγής», καθώς αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις Ε-Δ επ΄ωφελεία άλλου φορέα (ΕΚΣΕΔ), ο οποίος επίσης μνημονεύεται με συγκεκριμένο τρόπο [και είναι αποκλειστικά αρμόδιος για «διεξαγωγή» (δηλαδή σχεδίαση, ανάθεση, συντονισμό, επίβλεψη και εκτέλεση), προς αποφυγή ερωτηματικών και αμφιβολιών αναφορικά με τις αρμοδιότητες ενός εκάστου]. Επίσης, εισέρχεται ο όρος «Εναέριας Έρευνας Διάσωσης», αντί του υφιστάμενου «Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνας Διάσωσης», καθώς αναφερόμαστε σε εναέρια έρευνα διάσωση (διακριτός όρος). Επιπρόσθετα, η περίπτωση της συνδρομής στο έργο του ΕΚΑΒ, εισέρχεται ως ξεχωριστή υποπαράγραφος, με αναφορά σε όλες τις αεροδιακομιδές που μπορεί να συνδράμουν τα εναέρια μέσα του ΠΣ, περιέχοντας ειδική μνεία στις πρωτογενείς, οι οποίες εισέτι δεν πραγματοποιούνται από τα ελικόπτερα των ΕΔ (συμπεριλαμβανομένων των προσφάτως αποκτηθέντων ΑΒ-109 TREKKER του Ιδρύματος Νιάρχος).