• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ομάδα Διάσωσης' | 10 Οκτωβρίου 2022, 16:59
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θα θέλαμε να προτείνουμε την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων εθελοντικών ομάδων διάσωσης και μελών αυτών που έχουν εμπειρία στην ορεινή αεροδιάσωση και την ένταξη αυτών στο γενικό σχεδιασμό, όπως ακριβώς συμβαίνει σε χώρες με μακρά παράδοση στην ορεινή διάσωση, όπως Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία, Πολωνία, κτλ.