• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ομάδα Διάσωσης' | 10 Οκτωβρίου 2022, 16:51
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής (ΒΕΕ) θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποστηρίζονται και από εθελοντικές διασωστικές ομάδες, πιστοποιημένες από την Πολιτική Προστασία. Κριτήριο για την επιλογή των ομάδων αυτών θα πρέπει να αποτελεί η αποδεδειγμένη επιχειρησιακή εμπειρία στην αεροδιάσωση. Επιπλέον, θεωρούμε απαραίτητη τη συνεκπαίδευση των εθελοντικών διασωστικών ομάδων με τα μέσα και τα στελέχη του μηχανισμού αεροδάσωσης.