• Σχόλιο του χρήστη 'Σωτηρία Ντάντου.' | 29 Μαρτίου 2024, 14:09
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Επιθυμώ να διατυπώσω τους προβληματισμούς μου σχετικά με την εισήγηση εγκαταλειψης της Μεταμόρφωσης Καρδίτσας και μετατροπής της σε πλημμυρική ζώνη. Α. Στη σελίδα 64 η μελέτη κάνει ισχυρή σύσταση μετεγκατάστασης της Μεταμόρφωσης Β. Στη σελίδα 66 με δεδομένη την εγκατάλειψη του χωριού, το αφήνει απροστάτευτο και το εντάσσει ξεκάθαρα σε πλημμυρική ζώνη. Γ. Στη σελίδα 253 προβλέπει ορίζοντα μετεγκατάστασης 15 χρόνων, σε προκατασκευασμένα σπίτια, χωρίς αποζημιώσεις • Δεν αναλύεται και δεν τεκμηριώνεται σαφώς η επικινδυνότητα της Μεταμόρφωσης. Δεν βασίζεται η σύσταση σε εξειδικευμένες μελέτες διαχείρισης κινδύνου, τοπογραφίας του χωριού, εδαφών και κτισμάτων. Δεν γνωρίζουμε να έχουν εκπονηθεί καν τέτοιες μελέτες, ειδικά για την περιοχή, ως οφείλονταν, πριν από την εισήγηση τόσο ριζικών λύσεων χωρίς εναλλακτικές. • Στις αρχικές τους δηλώσεις οι ειδικοί τεχνοκράτες (Γκουσιούρης από ομάδα Ολλανδών, Λέκκας) δήλωναν ότι δεν είναι αρμόδιοι να συστήσουν μετεγκαταστάσεις και ότι με βάση τις μελέτες δεν «πλημυρίζουν» κατοικημένα μέρη. Η αλλαγή στάσης και η πρόταση εγκατάλειψης χωρίς εναλλακτικές και δημιουργία πλημμυρικής ζώνης στο χωριό, προφανώς προέκυψε μετά την έναρξη στο χωριό εσπευσμένων διαδικασιών για απόφασης μετεγκατάστασης και της πρώτης, θετικής αλλά άτυπης, δήλωσης των κατοίκων για μετεγκατάσταση και όχι από τα αποτελέσματα επισταμένης έρευνας. Εν τούτοις δεν έλαβε υπ’ όψη ότι οι κάτοικοι της Μεταμόρφωσης στη συνέλευση περί μετεγκατάστασης έθεσαν ως κόκκινη γραμμή την διατήρηση των οικιών τους στο χωρίο και την μη ένταξή του σε πλημμυρική ζώνη. • Ενώ για τη Μεταμόρφωση συστήνεται ως η εγκατάλειψη ως μονόδρομος, για τα άλλα, εξίσου σοβαρά πληγέντα χωριά τριγύρω (π.χ. Αστρίτσα, Άμπελο , Βλοχό) η μελέτη δίνει εναλλακτικές λύσεις πέρα από την μετεγκατάσταση και εισηγείται μέτρα ισχυρής προστασίας. • Με την απόλυτη εισήγηση για εγκατάλειψη-μετεγκατάσταση η μελέτη αντιφάσκει με τα ίδια τα συμπεράσματά της αφού αλλού έχει επισημαίνει ελλείψεις σοβαρές μέτρων στην αντιπλημμυρική προστασία, που θα μπορούσαν να είχαν μειώσει την ένταση του φαινομένου και να κάνουν πιο διαχειρίσιμες τις συνέπειες για το χωριό. Μάλιστα και όλες οι παλιότερες πλημμύρες στο χωριό ήταν κυρίως αποτέλεσμα έλλειψης κατάλληλων έργων και ανθρώπινων επιλογών και παραλείψεων. Άλλωστε πρόσφατα, μετά τον Daniel, η Ελλάδα παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την μη επικαιροποίηση αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης υδάτων. • Είναι τεχνικά εφικτή η ισχυροποίηση των αναχωμάτων σε Καλέντζη και Ιταλικό, παράλληλα με όλα τα άλλα έργα ορεινής υδρονομίας, για την δημιουργία ασφαλούς νησίδας 4.000 στρ. και στην Μεταμόρφωση, και η εξασφάλιση οδών διαφυγής σε περίπτωση κίνδυνου προς τον Κοσκινά. Επιπλέον, προστασία μπορεί να προσφέρει και η υπερύψωση κτισμάτων των χωριού -λύση απόλυτα εφικτή επίσης. • Η εισήγηση μετεγκατάστασης χωρίς αποζημιώσεις έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο που προβλέπει απαλλοτρίωση οικιών (και άρα λήψη αποζημίωσης ή παροχή περιουσίας ίσης αξίας αλλού) σε περίπτωση μετεγκατάστασης. • Ο μεγάλος χρονικός ορίζοντας μετεγκατάστασης (15 χρόνια) σημαίνει ότι η επιδότηση ενοικίου που θα δοθεί θα υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος αποζημιώσεων επισκευής των σπιτιών! • Εσπευσμένες και μη εξειδικευμλενες, εισηγήσεις και διαδικασίες μετεγκατάστασης υπό τους παραπάνω όρους δεν προασπίζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των κατοίκων. Ουσιαστικά μειώνεται και η αξία της περιουσία τους, έναντι προκατασκευασμένων και αδιευκρίνιστου μεγέθους σπιτιών, αλλά και η αίσθηση της κοινότητας, της συνοχής και της ταυτότητας που δίνει η διαβίωση στον πατρογονικό τόπο.