ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι: α) η ανάπτυξη και η επέκταση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, β) η ενίσχυση του πλαισίου για την κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και γ) η ενδυνάμωση των αρμοδίων υπηρεσιών κρατικής αρωγής και η διοικητική ευελιξία, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφορικά με την ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

 • 11 Ιουνίου 2024, 17:37 | Γαβριήλ Αμίτσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η συμβολή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στη διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου

  Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ, https://sarl.uniwa.gr) χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κατάθεση του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου (εφεξής Σ/Ν) με τίτλο «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή» και υποβάλλει στην διαδικασία της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί σχετικών ρυθμίσεων των Κεφαλαίων Β’, Δ’ και ΣΤ’, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του σε κρίσιμα θεματικά πεδία του Σ/Ν, όπως η κλιματική δικαιοσύνη και η κοινωνική κατοικία (το ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ είναι ο πρώτος Ακαδημαϊκός Εταίρος του HOUSING EUROPE – The European Federation of Public Cooperative and Social Housing, που εκπροσωπεί περίπου 43.000 διαχειριστές τουλάχιστον 26 εκ. κοινωνικών κατοικιών στην Ευρώπη).
  1. Η θεσμοθέτηση του Παρατηρητήριου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών (εφεξής «το Παρατηρητήριο») στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Σ/Ν αποτελεί μία εν δυνάμει δημόσια καλή πρακτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που αναμένεται να ενισχύσει την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων της κλιματικής κρίσης (φυσικές καταστροφές) μέσω του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Το οργανωτικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο του «Παρατηρητηρίου» πρέπει να εξειδικευθούν περαιτέρω με κανονιστική απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως θα ορισθεί σε σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του Σ/Ν.
  2. Η σύσταση του Συμβουλίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών (εφεξής «το Συμβούλιο») ως διοικητικού οργάνου με αρμοδιότητα την επίτευξη του σκοπού του «Παρατηρητηρίου» (παρ. 4 του άρθρου 3 του Σ/Ν) αποτελεί μία εν δυνάμει δυναμική πρωτοβουλία που πρέπει να εξειδικευθεί περαιτέρω με κανονιστική απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως θα ορισθεί σε σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του Σ/Ν.
  3. Η σύνθεση του Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 3 του Σ/Ν) πρέπει να συμπληρωθεί με την προσθήκη εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στα θεματικά πεδία του «Παρατηρητηρίου», όπως θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
  4. Η εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης (παρ. 4 του άρθρου 3 του Σ/Ν) από το Συμβούλιο πρέπει να επικεντρωθεί αυστηρά στην παρουσίαση του έργου του «Παρατηρητηρίου» σύμφωνα με προδιαγραφές που θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
  5. Η εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την Ιδιωτική Ασφάλιση έναντι Φυσικών Καταστροφών (παρ. 1 του άρθρου 4 του Σ/Ν) αποτελεί μία εν δυνάμει δυναμική πρωτοβουλία που αναμένεται να αναδείξει τα πλεονεκτήματα του διοικητικού προγραμματισμού μέσω διαδικασιών συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Προτείνεται – για λόγους ιδεολογικής πληρότητας και ανάγκης προσθήκης μίας σημαντικής ομάδας στόχου – η ακόλουθη αναδιατύπωση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Σ/Ν: «με έμφαση στην ανάλυση των ιδιαίτερων χωρικών, χωροταξικών, οικονομικών, κοινωνικών, πληθυσμιακών και περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων, καθώς και των συνθηκών διαβίωσης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων / οικογενειών με προβλήματα πρόσβασης σε προσιτή στέγαση».
  6. Η θεσμοθέτηση ειδικής στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση βλαβών από φυσικές καταστροφές σε κτίρια κατοικιών και πρότυπα κτίρια (παρ. 1 του άρθρου 11 του Σ/Ν) με την μορφή χορήγησης δωρεάν συμβατικής ή προκατασκευασμένης οικίας από προκαθορισμένους τύπους κτιρίων ενσωματώνει διαστάσεις του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας, οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως θα ορισθεί σε σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του Σ/Ν.
  7. Η τροποποίηση του ιδρυτικού θεσμικού πλαισίου του Ταμείου Κρατικής Αρωγής (εφεξής «Ταμείο») με το άρθρο 25 του Σ/Ν αποτελεί κρίσιμη νομοτεχνική επικαιροποίηση που μπορεί να ενισχυθεί με την προσθήκη του ακόλουθου νέου στόχου του «Ταμείου»: «γ) η υποστήριξη και αξιοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας για την πρόληψη και αποκατάσταση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών».

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2024

  Γαβριήλ Αμίτσης
  Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας
  Διευθυντής ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ

 • 11 Ιουνίου 2024, 16:45 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Χαρ. Τρικούπη 7α, 106 78 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr

  Αθήνα, 11/6/2024
  Αρ. Πρωτ. : 9386
  Προς: Πίνακα Αποδεκτών

  Θέμα : Σχετικά με το σχέδιο νόμου «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή»

  Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ,
  Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωμα-τούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) με συνδικαλιστικό αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα.
  Αναρτούμε το σχολιασμό μας με αφορμή το σχέδιο νόμου «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσι-κών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή» όπως αναρτήθηκε στο σύνδεσμο http://www.opengov.gr/civilprotection/?p=7326.
  Η βασική στόχευση του ν/σ φοβόμαστε ότι είναι η απόσυρση της Πολιτείας από την υποχρέωση της να προστατεύει τους πολίτες και τις περιουσίες τους από τις φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές) και το φόρτωμα της ευθύνης αυτής στους πολίτες με τη «σύγχρονη» λογική της «ατομικής ευθύνης». Αυτό εκκινεί στο παρών νομοσχέδιο με τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά βάσιμα εκτιμούμε ότι σε επόμενες φάσεις θα επεκταθεί και στις ατομικές ιδιοκτησίες. Με τον τρόπο αυτό οι ίδιοι οι πολίτες καθίστανται οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ασφάλιση των περιουσιών τους, οι ανάγκες κρατικής αρωγής, μειώνονται, ενώ παράλληλα δημιουργείται μια τεράστια αγορά ασφαλιστικών υπη-ρεσιών, νέο πεδίο κερδοφορίας για τις ασφαλιστικές εταιρίες. Δυστυχώς το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρήσαμε και στις πρόσφατες ρυθμίσεις για την πυροπροστασία, όπου ακόμα και ο Συνήγορος του Πολίτη. «Η Αρχή επεσήμανε ότι το κράτος δεν είναι συνταγματικά αποδεκτό (άρθρα 24 και 17 του Συντάγματος) να μετακυλύει, σε μεγάλο βαθμό, τις ευθύνες της προστασίας της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές στους ιδιώτες, με υπέρμετρα, μάλιστα, επαχθείς οικονομικά όρους για αυτούς. Η διοίκηση και οι σχετικοί φο-ρείς είναι υπεύθυνοι για τη λήψη μέτρων κατά των πυρκαγιών με τις ενδεδειγμένες προληπτικές ενέργειες (διάνοιξη αντιπυρικών οδών, υπογειοποίηση καλωδίων ηλεκτρισμού, καθαρισμό εκτάσεων παρακείμενων στο οδικό δίκτυο κτλ), όπως επίσης και για την πυρό-σβεση.»
  Η Ομοσπονδία μας επίσης στηρίζει τις διεκδικήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων στην Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και συγκεκριμένα:
  Συνέπεια του ΠΔ/77- ΦΕΚ 130 Α, (με το οποίο η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. -και όχι μόνο- ως σύνολο αρμοδιοτήτων και οργανικών θέσεων μετακινούμενη υπάγεται πλέον στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής), η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας, βρίσκεται σε κατάσταση «διαρκούς μετάβασης», από το χρονικό σημείο της αφετηρίας της μέχρι σήμερα. Το γεγονός αυτό, (πηγή αρκετών δυσκολιών) μπορεί να απαντηθεί με την ολοκλήρωση του κατάλληλου Οργανογράμματος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο στόχο και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της υπηρεσίας.
  Συμπληρώνεται σχεδόν ένα έτος από τη δημοσίευση του ΠΔ/77 και ένα τμήμα του παρόντος Σχεδίου Νόμου, δημιουργεί / αποτελεί ένα ρυθμιστικό ενδιάμεσο στάδιο (μετά το ΠΔ 77 και πριν το αναγκαίο Οργανόγραμμα). Ήδη όπως έχει επισημανθεί το προβληματικό καθεστώς εργασίας των Μηχανικών και Διοικητικών Υπαλλήλων ΙΔΟΧ, προερχομένων από τις προγε-νέστερες συμβάσεις στο Υπουργείο Υποδομών αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα. Όχι μόνο για λό-γους ικανοποίησης του εμφανούς και διατυπωμένου στόχου των εργαζομένων, αλλά ως κρίσιμο ζήτημα επιχειρησιακής ικανότητας και ενίσχυσης της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.
  Ειδικότερα, παραβλέποντας τον προβληματικό εργασιακό /κοινωνικό παράγοντα που δημιουργεί η πολυετής διατήρηση του καθεστώτος ορισμένου χρόνου, η άμεση πρόβλεψη οργανικών θέσεων και η διατήρηση αυτών των εργαζομένων, οι οποίοι διαθέτουν δοκιμα-σμένη, καταχτημένη τεχνογνωσία /ισχυρή εμπειρία, στις θέσεις εργασίας, με ασφαλείς συμβάσεις, ικανοποιητική και δίκαιη αμοιβή, αποτελεί επιλογή συνυφασμένη με το δημόσιο συμφέρον. Υπό την έννοια αυτή, αποτελεί σημαντικό έλλειμα του Σχεδίου Νόμου ότι δεν αναφέρεται, έστω σε επίπεδο πρόθεσης, σχετική πρόβλεψη. Ενώ παράλληλα, παραπέμπεται γενικά στο μέλλον η δημιουργία Οργανογράμματος.
  Ζητάμε τη δημιουργία πρωτοκόλλου Υγείας και Ασφάλειας, με σύγχρονες προδια-γραφές, εποπτευόμενο από αρμόδια Διεύθυνση. Αυστηρός έλεγχος και πρόβλεψη για τις προϋποθέσεις μετάβασης και τις συνθήκες διαμονής του στελεχιακού δυναμικού που αξιο-ποιείται στις αυτοψίες. Εννοείται η συνδρομή του ΕΟΔΥ και των αρμοδίων επιστημονικών/ κρατικών φορέων. Πρόκειται για πρόταση του ΣΕΑΕΦΚ που έχει κατατεθεί εγγράφως από τον Οκτώβριο του 2023.
  Παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής σε όλα τα στρα-τιωτικά νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων, (κατά αντίστοιχο τρόπο που ορίζει η Φ.700/27/596474 Σ.786/2022 – ΦΕΚ 5850/Β/16-11-2022).
  Φροντίδα για την ψυχική στήριξη και υποστήριξη στους τόπους καταστροφής, ιδιαίτερα σε συμβάντα που έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές.

  ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
  Στο Άρθρο 2 προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού, σε εικοσιτετράωρη βάση, του ωραρίου εργασίας του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟ-ΣΩΠΙΚΟ… προβλέπεται: «Το ωράριο εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού το οποίο υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Α-ρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και του προ-σωπικού που διατίθεται ή ασκεί παράλληλα καθήκοντα στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμμα-τείας ή του οποίου οι υπηρεσίες επιτάσσονται για την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, δύναται σε περιπτώσεις έκτακτης α-νάγκης να καθορίζεται σε εικοσιτετράωρη βάση, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, καθώς και να τίθεται σε επιφυλακή, ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες». Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις, στο 4), ορίζεται: «Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κα-θορίζονται το ωράριο εργασίας και ο αριθμός του προσωπικού που απασχολείται κάθε φορά ή είναι σε επιφυλακή, σύμφωνα με το άρθρο 37».
  Η αυτονόητη πρόβλεψη υπερωριακής αμοιβής για τις περιπτώσεις αυτές, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το γεγονός της απαίτησης για διαρκή ετοιμότητα και (με εντολή) για εφαρμογή «γνήσιας ετοιμότητας» η οποία αποτελεί υποχρέωση του εργαζόμενου.
  Ετοιμότητα για εργασία υπάρχει όταν κάποιο άλλο πρόσωπο δέχεται να περιορίσει χρονικά την ελευθερία του για χάρη κάποιου άλλου προσώπου με σκοπό να του προσφέρει εργασία κάθε φορά που θα του ζητηθεί. Άλλοτε το πρόσωπο αυτό πρέπει να βρίσκεται για ορισμένο χρόνο στον τόπο εργασίας, για να παρέχει τις υπηρεσίες του μόλις παρουσιαστεί ανάγκη. Άλλοτε υποχρεούται να βρίσκεται σε οποιοδήποτε τόπο, αρκεί να δηλώνεται έτσι ώστε να ανευρίσκεται εγκαίρως και να προσφέρει την εργασία του μόλις του ζητηθεί. Τέλος ο απασχολούμενος πρέπει να βρίσκεται σωματικά στον τόπο της εργασίας περιορίζοντας έτσι την ελευθερία του χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένος να έχει σε εγρήγορση τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις. Μπορεί δηλαδή ακόμη και να κοιμάται ή να βρίσκεται για ορισμένα διαστήματα έξω από τον τόπο εργασίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει κά-ποιος περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας για χάρη ενός άλλου προσώπου, του εργοδό-τη. Διαφέρει όμως κάθε φορά ο βαθμός ετοιμότητας, κριτήριο ιδιαίτερα σημαντικό για τον προσδιορισμό του εργασιακού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος και ως εκ τούτου και την αμοιβή του.
  (α) Γνήσια ετοιμότητα προς εργασία υπάρχει, όταν ο εργαζόμενος βρίσκεται σε πλήρη δέσμευση του ελεύθερου χρόνου του, με την έννοια ότι κατά τη διάρκεια του ωραρίου του δεν διαθέτει την παραμικρή δυνατότητα να αναπαύεται, ή να χρησιμοποιεί την εργασιακή του δύναμη διαφορετικά, αλλά πρέπει να διατηρεί τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις σε εγρήγορση, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη σε κάθε στιγμή που θα του ζητείται. Σε αυτή την μορφή ετοιμότητας θεωρείται ότι υπάρχει πλήρης απασχόληση, ανεξάρτητα από το εάν θα ανακύψει παροχή εργασίας ή όχι. Η γνήσια ετοιμότητα εξομοιώνεται με κανονική παροχή εργασίας και εφαρμόζονται σε αυτήν, όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ειδικότερα για τα κατώτατα όρια αποδοχών, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή και τις προσαυξήσεις για υπερεργασία, υπερωριακή απασχόληση και εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες κλπ.
  (β) Αντίθετα, στην μη γνήσια (απλή) ετοιμότητα προς εργασία, ο εργαζόμενος αναλαμ-βάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς την ελευθερία των κινήσεων του υπέρ του ερ-γοδότη του, χωρίς να υποχρεούται να διατηρεί σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές του δυνάμεις, ώστε να είναι στην διάθεση του τελευταίου κάθε στιγμή, παραμένοντας απλώς, είτε στον τόπο εργασίας αναπαυόμενος, είτε στην οικία του αναμένοντας κλήση του εργοδό-τη. Δεν αποκλείεται η απλή ετοιμότητα να εμπεριέχει το στοιχείο της εγρήγορσης από την πλευρά του εργαζομένου, αλλά μόνο όταν προκύπτει κατάσταση ανάγκης. Ο εργαζόμενος που βρίσκεται σε απλή ετοιμότητα, δικαιούται αμοιβής για την δέσμευση της προσωπικής του ελευθερίας. Αν δεν έχει συμφωνηθεί αμοιβή, τεκμαίρεται ότι δικαιούται τον συνηθισμένο μισθό, κατά το άρθρο 653 ΑΚ.
  Από τις προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου είναι προφανές πως προκύπτει ζήτημα πρόσθετης ρύθμισης για τις περιπτώσεις (α) και (β).

  Για τη λειτουργία των ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Μετακινήσεων.
  Το Άρθρο 23 (Χορήγηση προκαταβολών για δαπάνες αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4797/2021), κινείται σε βελτιωτική κατεύθυνση εξυπηρετώντας τη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  • Αντικατάσταση του προβλεπόμενου ύψους μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ στην Προσθήκη άρθρου 18 Α- 1 στον ν. 4797/2021 με προβλεπόμενο ύψους μέχρι τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), ώστε να προσεγγίζει ορθολογικά την πραγματική ανάγκη.
  • Αντικατάσταση του προβλεπόμενου ποσοστού στην προβλεπόμενη Προσθήκη άρθρου 18Α -6 στον ν. 4797/2021 (Για την ανάληψη νέας προκαταβολής για το ίδιο έργο από το ίδιο πρόσωπο, απαιτείται να έχει αναλωθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80 %) του ποσού της προηγούμενης διαταγής και να έχουν υποβληθεί για το ποσό αυτό τα σχετικά παραστατι-κά), σε ποσοστό 60%.
  • Η αδυναμία χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με την πρόβλεψη της 23/6 παρα-γράφου, συνιστά αν-υπαίτιο κώλυμα για τον υπάλληλο που αδυνατεί να ανταποκριθεί σε εν-τολή.
  • Γενναία αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας, πρόβλεψη, διάθεση αυτοκινήτων της υπηρεσίας. Κάλυψη των εξόδων κίνησης από το σημείο εκκίνησης του υπαλλήλου, από το πρώτο λεπτό της εντολής, απόλυτη κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων επιστροφής σε περιπτώσεις ανάκλησης αδείας.
  • Έγκαιρη και επαρκής πρόβλεψη πόρων / χρηματοδότηση, έγκαιρη καταβολή.
  Στο Άρθρο 19 (Ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης σε περίπτωση φυσικής καταστροφής – Προσθήκη άρθρου 20Α στον ν. 4797/2021)
  Πρόβλεψη απαραίτητων κονδυλίων και υποχρέωση ταυτόχρονης άμεσης μέριμνας για τον κατάλληλο εξοπλισμό των κτηρίων, τεχνολογικά, υλικοτεχνικά, κάλυψη ζητημάτων καθα-ριότητας και απολύμανσης και ασφάλειας του προσωπικού.

  Άρθρο 35 Υπηρετούντες σε καταργηθέντες Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Τομείς Αποκατά-στασης Πυρόπληκτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 253 ν. 4555/2018
  ΠΡΟΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  «Σε κάθε περίπτωση κατάργησης Τομέων, όλες οι θέσεις εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ προστατεύονται» .
  Επιπροσθέτως: 1) Κανένας υφιστάμενος Τομέας δεν βρίσκεται άνευ έργου, όλοι οι τομείς εργάζονται σε εντατικούς ρυθμούς. 2) Ακόμα και αν σε μελλοντική στιγμή συμβεί προσωρινά κάτι τέτοιο, τα σημερινά τεχνολογικά και εξ αποστάσεως μέσα που βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας επιτρέπουν την κατα-νομή των εργασιών. 3) Οι καταστροφές έχουν θέση και μνήμη, η περίπτωση της Θεσσαλίας είναι ενδει-κτικό παράδειγμα με τη σύντομη επανάληψη δυο γεγονότων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιδίωξη της οικονομίας πόρων αντιστρέφεται σε σπατάλη, αν τελικά χρειαστεί μια δομή που έκλεισε σε λίγους μήνες να πρέπει να ξαναδημιουργηθεί.
  Εκσυγχρονισμός των εργαλείων και μέσων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι, στο πεδίο καταστροφής, στο γραφείο για την επεξεργασία των δεδομένων. Ψηφιακά μέσα καταγραφής αυτοψιών, μεταφορά δεδομέ-νων σε χάρτες gis, βάση δεδομένων, εκπόνηση στατιστικών χαρτών, άμεση πρόσβαση στα αρχεία της ΑΑΔΕ και του Εθνικού Κτηματολογίου. Αξιοποίηση δυνατοτήτων , ενημέρωση, συνεργασία με οργανι-σμούς και ερευνητικά κέντρα, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΕΤΑΜ, ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, αξιολόγηση αποτελεσμάτων για τη βελτίωση και προσαρμογή της νομοθεσίας, όπου απαιτείται. Ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. , αξιοποίηση της βάσης δεδομένων για τον προσεισμικό έλεγχο.
  Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ευελπιστώντας στην αποδοχή του αι-τήματός μας

  Πίνακας Αποδεκτών
  1. Υφυπουργός Εθνικής
  2. Οικονομίας και Οικονομικών Εσωτερικών
  1. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κικίλια
  2. Υφυπουργό Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Τριαντό-πουλο

  Κοινοποίηση
  1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
  2. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

 • 10 Ιουνίου 2024, 19:40 | Σύλλογος Εργαζομένων στην Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών  -Σ.Ε.Α.Ε.Φ.Κ.-
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -Σ.Ε.Α.Ε.Φ.Κ.-
  Σύλλογος Εργαζομένων στην Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών
  Καταστροφών
  somateio.seafk@gmail.com
  ΓΕΝΙΚΑ
  Συνέπεια του ΠΔ/77- ΦΕΚ 130 Α, (με το οποίο η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. -και όχι μόνο- ως σύνολο αρμοδιοτήτων και οργανικών θέσεων μετακινούμενη υπάγεται πλέον στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής), η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας, βρίσκεται σε κατάσταση «διαρκούς μετάβασης», από το χρονικό σημείο της αφετηρίας της μέχρι σήμερα.
  Το γεγονός αυτό, (πηγή αρκετών δυσκολιών) μπορεί να απαντηθεί με την ολοκλήρωση του κατάλληλου Οργανογράμματος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο στόχο και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της υπηρεσίας.
  Συμπληρώνεται σχεδόν ένα έτος από τη δημοσίευση του ΠΔ/77 και ένα τμήμα του
  παρόντος Σχεδίου Νόμου, δημιουργεί / αποτελεί ένα ρυθμιστικό ενδιάμεσο στάδιο (μετά το ΠΔ 77 και πριν το αναγκαίο Οργανόγραμμα).
  Ήδη, ο Σ.Ε.Α.Ε.Φ.Κ. έχει επισημάνει με υπομνήματα και δημόσιες αναφορές ότι
  το προβληματικό καθεστώς εργασίας των Μηχανικών και Διοικητικών Υπαλλήλων ΙΔΟΧ,
  προερχομένων από τις προγενέστερες συμβάσεις στο Υπουργείο Υποδομών αποτελεί
  θεμελιώδες ζήτημα.
  ΟΧΙ ΜΟΝΟ για λόγους ικανοποίησης του εμφανούς και διατυπωμένου στόχου των
  εργαζομένων,
  ΑΛΛΑ, ως κρίσιμο ζήτημα επιχειρησιακής ικανότητας και ενίσχυσης της Γενικής
  Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.
  Ειδικότερα, παραβλέποντας τον προβληματικό εργασιακό /κοινωνικό παράγοντα που δημιουργεί η πολυετής διατήρηση του καθεστώτος ορισμένου χρόνου, η άμεση
  πρόβλεψη οργανικών θέσεων και η διατήρηση αυτών των εργαζομένων, οι οποίοι
  διαθέτουν δοκιμασμένη, καταχτημένη τεχνογνωσία /ισχυρή εμπειρία, στις θέσεις
  εργασίας, με ασφαλείς συμβάσεις, ικανοποιητική και δίκαιη αμοιβή, αποτελεί επιλογή συνυφασμένη με το δημόσιο συμφέρον.
  Υπό την έννοια αυτή, αποτελεί σημαντικό έλλειμα του Σχεδίου Νόμου ότι δεν αναφέρεται, έστω σε επίπεδο πρόθεσης, σχετική πρόβλεψη. Ενώ παράλληλα, παραπέμπεται γενικά στο μέλλον η δημιουργία Οργανογράμματος.
  Εντάσσονται οι ακόλουθες σημαντικές ενότητες και αντίστοιχες προτάσεις.
  ΥΓΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ (πρόταση).
  Δημιουργία πρωτοκόλλου Υγείας και Ασφάλειας, με σύγχρονες προδιαγραφές,
  εποπτευόμενο από αρμόδια Διεύθυνση. Αυστηρός έλεγχος και πρόβλεψη για τις
  προϋποθέσεις μετάβασης και τις συνθήκες διαμονής του στελεχιακού δυναμικού που αξιοποιείται στις αυτοψίες. Εννοείται η συνδρομή του ΕΟΔΥ και των αρμοδίων επιστημονικών/ κρατικών φορέων. Πρόκειται για πρόταση του ΣΕΑΕΦΚ που έχει κατατεθεί εγγράφως από τον Οκτώβριο του 2023.
  Παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ της
  Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής σε
  όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων, (κατά αντίστοιχο τρόπο που ορίζει η Φ.700/27/596474 Σ.786/2022 – ΦΕΚ 5850/Β/16-11-2022).
  Φροντίδα για την ψυχική στήριξη και υποστήριξη στους τόπους καταστροφής, ιδιαίτερα σε συμβάντα που έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές.

  ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
  Στο Άρθρο 2 προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού, σε εικοσιτετράωρη βάση, του
  ωραρίου εργασίας του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία
  Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ… προβλέπεται: «Το ωράριο εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού το οποίο υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και
  Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και του προσωπικού που διατίθεται ή ασκεί παράλληλα καθήκοντα στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας ή του οποίου οι υπηρεσίες επιτάσσονται για την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, δύναται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να καθορίζεται σε εικοσιτετράωρη βάση, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, καθώς και να τίθεται σε επιφυλακή, ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες». Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 45
  Εξουσιοδοτικές διατάξεις, στο 4), ορίζεται: «Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται το ωράριο εργασίας και ο αριθμός του προσωπικού που απασχολείται κάθε φορά ή είναι σε επιφυλακή, σύμφωνα με το άρθρο 37».
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΑΕΦΚ
  Η αυτονόητη πρόβλεψη υπερωριακής αμοιβής για τις περιπτώσεις αυτές, σε καμία
  περίπτωση δεν υποκαθιστά το γεγονός της απαίτησης για διαρκή ετοιμότητα και (με εντολή) για εφαρμογή «γνήσιας ετοιμότητας» η οποία αποτελεί υποχρέωση του εργαζόμενου.
  Ετοιμότητα για εργασία υπάρχει όταν κάποιο άλλο πρόσωπο δέχεται να περιορίσει χρονικά
  την ελευθερία του για χάρη κάποιου άλλου προσώπου με σκοπό να του προσφέρει εργασία
  κάθε φορά που θα του ζητηθεί. Άλλοτε το πρόσωπο αυτό πρέπει να βρίσκεται για ορισμένο
  χρόνο στον τόπο εργασίας, για να παρέχει τις υπηρεσίες του μόλις παρουσιαστεί ανάγκη.
  Άλλοτε υποχρεούται να βρίσκεται σε οποιοδήποτε τόπο, αρκεί να δηλώνεται έτσι ώστε να
  ανευρίσκεται εγκαίρως και να προσφέρει την εργασία του μόλις του ζητηθεί. Τέλος ο
  απασχολούμενος πρέπει να βρίσκεται σωματικά στον τόπο της εργασίας περιορίζοντας έτσι
  την ελευθερία του χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένος να έχει σε εγρήγορση τις σωματικές
  και πνευματικές του δυνάμεις. Μπορεί δηλαδή ακόμη και να κοιμάται ή να βρίσκεται για
  ορισμένα διαστήματα έξω από τον τόπο εργασίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει
  κάποιος περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας για χάρη ενός άλλου προσώπου, του
  εργοδότη. Διαφέρει όμως κάθε φορά ο βαθμός ετοιμότητας, κριτήριο ιδιαίτερα σημαντικό
  για τον προσδιορισμό του εργασιακού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος και
  ως εκ τούτου και την αμοιβή του.
  (α) Γνήσια ετοιμότητα προς εργασία υπάρχει, όταν ο εργαζόμενος βρίσκεται σε πλήρη
  δέσμευση του ελεύθερου χρόνου του, με την έννοια ότι κατά τη διάρκεια του ωραρίου του
  δεν διαθέτει την παραμικρή δυνατότητα να αναπαύεται, ή να χρησιμοποιεί την εργασιακή
  του δύναμη διαφορετικά, αλλά πρέπει να διατηρεί τις σωματικές και πνευματικές του
  δυνάμεις σε εγρήγορση, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη
  σε κάθε στιγμή που θα του ζητείται. Σε αυτή την μορφή ετοιμότητας θεωρείται ότι υπάρχει
  πλήρης απασχόληση, ανεξάρτητα από το εάν θα ανακύψει παροχή εργασίας ή όχι. Η γνήσια
  ετοιμότητα εξομοιώνεται με κανονική παροχή εργασίας και εφαρμόζονται σε αυτήν, όλες οι
  διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ειδικότερα για τα κατώτατα όρια αποδοχών, τα
  χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή και τις προσαυξήσεις για υπερεργασία, υπερωριακή
  απασχόληση και εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες κλπ.
  (β) Αντίθετα, στην μη γνήσια (απλή) ετοιμότητα προς εργασία, ο εργαζόμενος
  αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς την ελευθερία των κινήσεων του υπέρ
  του εργοδότη του, χωρίς να υποχρεούται να διατηρεί σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές του δυνάμεις, ώστε να είναι στην διάθεση του τελευταίου κάθε στιγμή, παραμένοντας απλώς, είτε στον τόπο εργασίας αναπαυόμενος, είτε στην οικία του αναμένοντας κλήση του εργοδότη. Δεν αποκλείεται η απλή ετοιμότητα να εμπεριέχει το στοιχείο της εγρήγορσης από την πλευρά του εργαζομένου, αλλά μόνο όταν προκύπτει κατάσταση ανάγκης. Ο εργαζόμενος που βρίσκεται σε απλή ετοιμότητα, δικαιούται αμοιβής
  για την δέσμευση της προσωπικής του ελευθερίας. Αν δεν έχει συμφωνηθεί αμοιβή, τεκμαίρεται ότι δικαιούται τον συνηθισμένο μισθό, κατά το άρθρο 653 ΑΚ.
  Από τις προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου είναι προφανές πως προκύπτει ζήτημα
  πρόσθετης ρύθμισης για τις περιπτώσεις (α) και (β).

  Για τη λειτουργία των ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Μετακινήσεων.
  Το Άρθρο 23 (Χορήγηση προκαταβολών για δαπάνες αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4797/2021), κινείται σε βελτιωτική κατεύθυνση εξυπηρετώντας τη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
   Αντικατάσταση του προβλεπόμενου ύψους μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1.500)
  ευρώ στην Προσθήκη άρθρου 18 Α- 1 στον ν. 4797/2021 με προβλεπόμενο ύψους
  μέχρι τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), ώστε να προσεγγίζει ορθολογικά την
  πραγματική ανάγκη.
   Αντικατάσταση του προβλεπόμενου ποσοστού στην προβλεπόμενη Προσθήκη
  άρθρου 18Α -6 στον ν. 4797/2021 ( Για την ανάληψη νέας προκαταβολής για το
  ίδιο έργο από το ίδιο πρόσωπο, απαιτείται να έχει αναλωθεί τουλάχιστον το
  ογδόντα τοις εκατό (80 %) του ποσού της προηγούμενης διαταγής και να έχουν
  υποβληθεί για το ποσό αυτό τα σχετικά παραστατικά), σε ποσοστό 60%.
   Η αδυναμία χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με την πρόβλεψη της 23/6
  παραγράφου, «συνιστά αν-υπαίτιο κώλυμα για τον υπάλληλο που αδυνατεί να
  ανταποκριθεί σε εντολή».
   Γενναία αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας, πρόβλεψη, διάθεση
  αυτοκινήτων της υπηρεσίας. Κάλυψη των εξόδων κίνησης από το σημείο
  εκκίνησης του υπαλλήλου, από το πρώτο λεπτό της εντολής, απόλυτη κάλυψη
  των οδοιπορικών εξόδων επιστροφής σε περιπτώσεις ανάκλησης αδείας.
   Έγκαιρη και επαρκής πρόβλεψη πόρων / χρηματοδότηση, έγκαιρη καταβολή.
  Στο Άρθρο 19 (Ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης σε περίπτωση φυσικής καταστροφής – Προσθήκη άρθρου 20Α στον ν. 4797/2021)
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Πρόβλεψη απαραίτητων κονδυλίων και υποχρέωση ταυτόχρονης άμεσης μέριμνας για τον κατάλληλο εξοπλισμό των κτηρίων, τεχνολογικά, υλικοτεχνικά, κάλυψη ζητημάτων καθαριότητας και απολύμανσης και ασφάλειας του προσωπικού.

  Άρθρο 35 Υπηρετούντες σε καταργηθέντες Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Τομείς
  Αποκατάστασης Πυρόπληκτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 253 ν. 4555/2018
  ΠΡΟΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
  «Σε κάθε περίπτωση κατάργησης Τομέων, όλες οι θέσεις εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ προστατεύονται» .
  Επιπροσθέτως: 1) Κανένας υφιστάμενος Τομέας δεν βρίσκεται άνευ έργου, όλοι οι τομείς εργάζονται σε εντατικούς ρυθμούς. 2) Ακόμα και αν σε μελλοντική στιγμή συμβεί προσωρινά κάτι τέτοιο, τα σημερινά τεχνολογικά και εξ αποστάσεως μέσα που βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας επιτρέπουν την κατανομή των εργασιών. 3) Οι καταστροφές έχουν θέση και μνήμη, η περίπτωση της Θεσσαλίας είναι ενδεικτικό παράδειγμα με τη σύντομη επανάληψη δυο γεγονότων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιδίωξη της οικονομίας πόρων αντιστρέφεται σε σπατάλη, αν τελικά χρειαστεί μια δομή που έκλεισε σε λίγους μήνες να πρέπει να ξαναδημιουργηθεί.
  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ!
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Εκσυγχρονισμός των εργαλείων και μέσων που διαθέτουμε, στο πεδίο καταστροφής, στο γραφείο, για την επεξεργασία των δεδομένων. Ψηφιακά μέσα καταγραφής αυτοψιών, μεταφορά δεδομένων σε χάρτες gis,βάση δεδομένων, εκπόνηση στατιστικών χαρτών, άμεση πρόσβαση στα αρχεία της ΑΑΔΕ και του Εθνικού Κτηματολογίου. Αξιοποίηση δυνατοτήτων , ενημέρωση, συνεργασία με οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΕΤΑΜ, ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, αξιολόγηση αποτελεσμάτων για τη βελτίωση και προσαρμογή της
  νομοθεσίας, όπου απαιτείται. Ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. , αξιοποίηση της βάσης
  δεδομένων για τον προσεισμικό έλεγχο.

  10-06-2024
  Σ.Ε.Α.Ε.Φ.Κ.- somateio.seafk@gmail.com

 • 29 Μαΐου 2024, 08:22 | Vasily Psarommatis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Bravoo