• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη' | 23 Απριλίου 2015, 08:59
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    β) να μην συμπεριληφθεί σχετικός περιορισμός αναφορικά με τη διασυνοριακή χρήση των κεντρικών αρχών αγορών από τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς