• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 14 Ιανουαρίου 2019, 15:15

    Θεωρώντας ως δεδομένη τη δυνατότητα που δίνεται στους παίκτες των καζίνο να συμμετέχουν στα παίγνια με τη χρήση, μεταξύ άλλων, και πιστωτικής κάρτας, κρίνεται επιτακτική η επέκταση της σχετικής δυνατότητας πληρωμής και στους παίκτες που συμμετέχουν στα τυχερά παίγνια μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της ΟΠΑΠ Α.Ε. Επί αυτή τη βάση, επισημαίνεται ότι συνιστά αδικαιολόγητο περιορισμό σε βάρος, αφενός των παικτών και αφετέρου της ΟΠΑΠ Α.Ε, η έλλειψη της δυνατότητας χρήσης πιστωτικής κάρτας ως μέσου πληρωμής, από τη στιγμή μάλιστα που η συμμετοχή των παικτών στα παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT καθίσταται επιτρεπτή μόνο μέσω μοναδικής Ατομικής Κάρτας Παίκτη. Για την απόκτηση και χρήση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη, σε αντιπαραβολή με αντίστοιχα μέσα συμμετοχής σε τυχερά παίγνια των καζίνο, προβλέπονται αυστηρότερες κανονιστικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης αυτοπεριορισμού του παίκτη όσον αφορά τα χρηματικά και χρονικά όρια που θέτει υποχρεωτικά, πριν από την πρώτη παικτική συνεδρία. Συνεπώς, θα πρέπει να διασφαλιστεί ενιαία μεταχείριση της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε σχέση με τις επιχειρήσεις καζίνο όσον αφορά το ζήτημα των μέσων πληρωμής για τη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια, λαμβάνοντας υπόψη το αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την δραστηριότητα και λειτουργία της αγοράς των τυχερών παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της ΟΠΑΠ Α.Ε.