• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΕΠΠΠ' | 25 Ιανουαρίου 2019, 13:14

    Σε αμφότερες τις παραγράφους 28.1 και 28.2 πρέπει να προβλεφθεί ότι πρόσβαση στην Παικτική Συμπεριφορά και στα στοιχεία των Παικτών έχουν και οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. που εκμεταλλεύονται πρακτορεία τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.).