• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:36

    Άρθρο 18 Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριών Απόψεις / Παρατηρήσεις - Προτάσεις: Στο άρθρο 18.1 προτείνεται η απαλοιφή της λέξης «δημοσιεύεται» ή η αντικατάστασή της από την λέξη «εκδίδεται», καθώς η πολιτική ασφάλειας πληροφοριών δεν θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στο κοινό.