• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:53

    Άρθρο 19 Τεχνικοί Έλεγχοι Απόψεις / Παρατηρήσεις - Προτάσεις: 1. Στο σημείο 7 του άρθρου 19.7, για διευκρινιστικούς λόγους προτείνεται η αντικατάσταση του όρου «Οργανισμός Πιστοποίησης» με τον όρο «Οργανισμός έκδοσης πιστοποιητικών ασφαλείας (Certificate Authority)» 2. Στο σημείο 9 του άρθρου 19.12, προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του, ή η αναδιατύπωσή του, καθώς η διακοπή του συνόλου των επικοινωνιών θα έχει αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια των προσφερόμενων υπηρεσιών (δηλ. διακοπή παιγνίων, συνεδριών, συναλλαγών κλπ.). Η συνήθης πρακτική σε περιπτώσεις πλήρωσης του αρχείου καταγραφής ελέγχου είναι η κυλιόμενη καταχώρηιη των νεότερων εγγραφών με αντίστοιχη απόρριψη των πλέον παλαιότερων εγγραφών του αρχείου.