• Σχόλιο του χρήστη 'GVC' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:27

    Λόγω της πολυπλοκότητας της εσωτερικής μας υποδομής, η υιοθέτηση μιας παρόμοιας προσέγγισης θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη από τεχνικής άποψης. Πολλά στοιχεία της πλατφόρμας μας υπόκεινται σε συνεχείς ενημερώσεις (updates) και είναι κοινά σε πολλές αγορές.