• Σχόλιο του χρήστη 'bet365' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:41

    Article 12 Malfunction “β) να περιλαμβάνει ένα μηχανισμό για να ακυρώνει στοιχήματα και πληρωμές σε περίπτωση δυσλειτουργίας (malfunction) της πλατφόρμας τυχερών παιγνίων όταν μια πλήρης επανάκτηση (recovery) δεν είναι δυνατή. “ Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Επιβεβαιώστε τον στόχο και τη σημασία των "ακυρώσεων στοιχημάτων". Η διατύπωση θα μπορούσε να λέει ότι "εάν το σύστημα δεν μπορεί να ανακτηθεί εντός 90 ημερών, όλα τα εκκρεμή στοιχήματα πρέπει να επιστραφούν".