• Σχόλιο του χρήστη 'bet365' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:19

    “18.8 Change control procedures Οι διαδικασίες ελέγχου αλλαγής των προγραμμάτων διασφαλίζουν την εφαρμογή εκδόσεων των προγραμμάτων που είναι εγκεκριμένες και δοκιμασμένες στο παραγωγικό πληροφορικό σύστημα. “ Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – Ποιός είναι ο ορισμός “των προγραμμάτων” ; “18.13 Προστασία αντιγραφής “ Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις –ποίος είναι ο στόχος και οι απαιτήσεις της ¨Προστασίας αντιγραφής¨