• Σχόλιο του χρήστη 'bet365' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:50

    30.14 - Καθώς το ΚΠΣ είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, μπορεί να υπάρξουν πολλές μικρές αναβαθμίσεις του εξοπλισμού και του λογισμικού. Αυτή η διάταξη πρέπει να ισχύει μόνο για σημαντικές και χρονοβόρες αναβαθμίσεις.