• Σχόλιο του χρήστη 'The Remote Gambling Association (RGA)' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:54
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    30.14 – Considering the large number of minor upgrades of equipment and software, this provision appears to be excessive. Instead, we would recommend that the provision applies to material upgrades only.