• Σχόλιο του χρήστη 'GML Interactive Limited' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 13:28

    18.9.3 Το προσωπικό που θα ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού δε θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην προώθηση αλλαγών κώδικα στο περιβάλλον παραγωγής. Σχόλιο: Προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής: 18.9.3 Το προσωπικό που θα ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού δε θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην προώθηση αλλαγών κώδικα στο περιβάλλον παραγωγής. Εξαίρεση αποτελεί η χρονικά περιορισμένη πρόσβαση στο πλαίσιο επειγόντων διορθωτικών ενεργειών και προγραμματισμένων εγκαταστασεων νεων εκδόσεων λογισμικού.