• Σχόλιο του χρήστη 'GML Interactive Limited' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 13:29

    18.12 Σχόλιο: Χρειάζεται να περιγραφεί καλύτερα ο όρος "μη εξουσιοδοτημένη αλληλεπικάλυψη" και το τί είναι το αναφερόμενο "ανεξάρτητο εργαστηριακό εργαστήριο".