• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Κλειδωνάρης' | 29 Οκτωβρίου 2021, 19:35

    Είναι οξύμωρο να "...επιδιώκονται η ενίσχυση της ανεξαρτησίας..." της Αρχής, όπως αναφέρει η έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης, και να αφαιρείται η λέξη "Ανεξάρτητη" από την ονομασία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.