• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' | 9 Νοεμβρίου 2021, 09:00

    Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει το λόγο γιατί η ΕΑΑΔΗΣΥ «φεύγει» από το υπουργείο οικονομίας και ανάπτυξης μετατρέπεται σε ΕΑΔΗΣΥ και υπάγεται πλέον στο υπουργείο δικαιοσύνης; Μην βιαστεί κάποιος να απαντήσει γιατί είναι οιονεί δικαστήριο. Διότι και η επιτροπή ανταγωνισμού που θεωρείται οιονεί δικαστήριο «υπάγεται» στο υπουργείο οικονομίας και ανάπτυξης. Και είναι προφανής ο λόγος!