• Σχόλιο του χρήστη 'Μ. Ρούσου' | 9 Νοεμβρίου 2021, 14:00

    Η σύνθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου αφορά μόνο τις αρμοδιότητες της ΑΕΠΠ. Με τις αρμοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ (ν 4013) τι θα γίνει;; Γίνεται και οι προτάσεις του Υπ Αναπτυξης να είναι μόνο συνταξιούχοι Δικαστικοί;; Θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστό Σώμα για τις αρμοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ που να αποτελείται από μηχανικούς, οικονομολόγους, πληροφορικούς και νομικούς που να γνωρίζουν την αγορά και να εγκρίνουν διακηρύξειες έργων, να δίνουν συμβουλές για ωρίμανση συμβάσεων, έρευνα αγοράς, διασύνδεσης με Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Όλες οι διαδικασίες ανάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά σε ψηφιακές πλατφόρμες. Η ΕΑΑΔΗΣΥ θα πρέπει να αναπτύξει την Βάση Δεδομένων και την ιστοσελίδα της από την οποία ενημερωνόμαστε όλοι. Γι' αυτό χρειάζεται ποικιλία ειδικότητων στο όργανο που θα ασκήσει τις αρμοδιότητες και να τους προτείνουν εκτός από το Υπ Αναπτυξης και τ Υπ. Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι κρίμα να πάει χαμένη η δουλειά της ΕΑΑΔΗΣΥ.