• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Αθανασόπουλος' | 10 Νοεμβρίου 2021, 12:08

    Συμφωνώ στους προβληματισμούς που ήδη αναρτήθηκαν για την μονομερή στελέχωση της νέας αρχής μόνο από δικαστές. Ακατανόητη όμως είναι και η μη συμπερίληψη τέως μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (γιατί όχι και εν ενεργεία, αφού δεν το αποκλείει η νομοθεσία περί ΝΣΚ) στους επιλέξιμους για θέση συμβούλου της αρχής. Ίσα ίσα αυτοί έχουν την γνώση της διοίκησης και των αναγκών της που στερούνται οι δικαστές. Αναρωτιέται κανείς αν η σύσταση Γραφείου ΝΣΚ με το άρθρο 13 του σχεδίου νόμου έγινε ακριβώς για να αποκλειστούν τα μέλη του ΝΣΚ. Επίσης, γιατί όλα τα τέως μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρούνται επιλέξιμα για σύμβουλοι (ακόμα και αν δεν υπηρέτησαν ποτέ σε τμήμα που είχε θέματα δημοσίων συμβάσεων) και απαιτείται πενταετής εμπειρία μόνο για τους τέως Προέδρους Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων; Η διαδικασία επιλογής μέσω προσκλήσεως θα δράσει αποτρεπτικά για τους παλιούς δικαστές, ενώ ανοίγει και τον δρόμο δικαστικής προσφυγής για τυχόν παραλειφθέντες. Επιπλέον, κανείς τέως ανώτατος δικαστής δεν θα διακινδυνεύει το κύρος του με το να λάβει μια απόρριψη. Το αποτέλεσμα θα είναι στη πράξη να υποβάλλουν μόνο όσοι λάβουν τηλέφωνο να το πράξουν. Καλύτερο θα ήταν να αναλάβει ο κάθε υπουργός τις ευθύνες του. Δεν αντιλαμβάνεται επίσης τι νόημα έχει η επιλογή δύο συμβούλων από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Αποζημίωση για την κατάργηση της ΕΑΑΔΗΣΥ; Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί οι σύμβουλοι να έχουν με κλήρωση θητεία πέντε, τριών και δύο ετών ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα είναι κομματικά μονομερής η συγκρότηση της νέας αρχής σε βάθος χρόνου. Τέλος, προβληματισμό προκαλεί η διάταξη για την ανανέωση της θητείας προέδρου, συμβούλων και μελών. Ειδικά για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δυνατότητα ανανέωσης οδηγεί ουσιαστικά σε στελέχωση της νέας αρχής από υπερήλικα πρόσωπα. Αν π.χ. ακολουθηθεί το ευνοϊκότερο ηλικιακά σενάριο και επιλεγεί πρόεδρος ή σύμβουλος στην ηλικία αφυπηρετήσεώς του συν τους 8 μήνες που διαρκεί η διαδικασία επιλογής (68 ετών), τότε μετά την ανανέωση της θητείας θα μπορεί κατά την λήξη της δεύτερης θητείας να υπερβαίνει το 78ο έτος της ηλικίας του (!) και ίσως και πλέον αυτού, αν έχει μεσολαβήσει αυτοδίκαιη παράταση της θητείας. Υπενθυμίζονται στο σημείο αυτό οι δυσάρεστες στο παρελθόν καταστάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν στο παρελθόν στην λειτουργία του ΕΣΡ και του ΑΣΕΠ εκ της συμμετοχής υπέργηρων μελών. Στη περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων αυτό θα είναι ακόμα πιο εμφανές λόγω της ανάγκης ταχύτατης ανταπόκρισης στις ανάγκες της διοικήσεως. Συνεπώς, προτείνεται ειδικά για τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους να προβλεφθεί ότι αυτοί δεν μπορεί να ορίζονται αν έχουν ξεπεράσει το 70ο έτος της ηλικίας τους και ότι ορίζονται για μια μόνο θητεία. Ως προς τα μέλη, πρέπει να προβλεφθεί ότι επιτρέπεται μόνο μια ανανέωση και ότι κανένας μέλος δεν μπορεί να υπηρετήσει για περισσότερες από δύο θητείες. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να ορισθεί ότι σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας, στον χρόνο της δεύτερης θητείας προσμετράται και ο χρόνος της τυχόν προηγηθείσας αυτοδίκαιης παράτασης ώστε να μην υπάρξει έμμεση περιγραφή των διατάξεων περί θητειών. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι ως μέλη της αρχής ορίζονται στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Η εμπειρία με τη στελέχωση από δικηγόρους της ΑΕΠΠ δεν είναι επιτυχής.