Άρθρο 90 Αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις-Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων

1. Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιοδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ομοσπονδιών και των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς των αθλημάτων, και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος.2. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άρθρο 90 Αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις-Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων.