• Σχόλιο του χρήστη 'ioannis xenos' | 1 Μαρτίου 2017, 00:56

    Οι προϋποθέσεις για τους αιτούντες είναι: 1. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα, τόσο πριν το συγκεκριμένο έργο, όσο και πριν το τελικό αίτημα απελευθέρωσης των χορηγήσεων ή των επιστροφών. 2. Να είναι διακεκριμένα μέλη , με σειρά εμπειριών. 3. Να χρησιμοποιούν εξειδικευμένο προσωπικό και να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΙSO. 4. Να είναι μέλη του Σ.Α.Π.Ο.Ε και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παραγωγών. Οι προϋποθέσεις για τα παραγόμενα έργα: 1. Να αποσκοπούν στην ψυχαγωγία και την πολιτιστική εξύψωση των πολιτών. 2. Να εισαγάγουν αποδεδειγμένα Νέο Χρήμα, στην χώρα και στην αγορά του Οπτικοακουστικού Θεάματος. 3. Να έχουν καλύψει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να δέχονται καλόπιστον έλεγχο. 4. Να καταθέτουν και να επικαιροποιούν το χρονοδιάγραμμα της προετοιμασίας-παραγωγής του έργου και αποπεράτωσης-ολοκλήρωσης του οικονομικού φακέλου, της αιτούμενης ενίσχυσης.