• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Ν. Ταραβήρας' | 2 Μαρτίου 2017, 13:52

    ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: παρόμοια και συμβατά κάθε εταιρεία με τη νομολογία της Ε.Ε. Κάθε περιορισμός με ΜΗΤΡΩΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ οδηγεί στην στρέβλωση των κανόνων περί του ανταγωνισμού εντος της Ε. Ε. και στη δημιουργία ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΩΝ κάτι που αντικειται στους κανόνες της Ε.Ε!