• Σχόλιο του χρήστη 'Όμιλος ΟΤΕ' | 17 Ιουλίου 2020, 12:37

    Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 5 έχουν ως εξής: Θεωρούμε ότι για λόγους διευκόλυνσης και πληρότητας πρέπει να προστεθούν στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου και οι παράγραφοι του άρθρου 12 του νόμου 4070/2012 που παραμένουν σε ισχύ, να διαγραφεί η παρ. 3 του παρόντος και να τροποποιηθεί ανάλογα το άρθρο 119.