• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Ιακωβίδης' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 17:20

    Αρκετά ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προσβασιμότητα σε δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά, λείπουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην δημιουργία αποτελεσματικών υπηρεσιών. 1.) Καλό θα ήταν να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά σε πρότυπα που θα υιοθετηθούν ως ελάχιστο για να εξασφαλιστεί ο καθολικός/ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός. Στο 7.4.2 αναφερεται πως "η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις βασικές αρχές σχεδιασμού σχετικά με την πρόσβαση από ΑμεΑ (WCAG 2.1)" - γιατί να μην προστεθεί στην παραγραφο 1 'Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ψηφιακών λύσεων από άτομα με αναπηρία' πώς όλες οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες θα έχουν ώς ελάχιστη προυπόθεση το να εξασφαλίσουν το παραπάνω πρότυπο; Η θεσμοθέτηση του προτύπου θα πρέπει να γίνει κατα προτεραιότητα μάλιστα, γιατί αλλιώς ενδέχεται να σχεδιαστούν λανθασμένα ή ανεπαρκώς πολλές υπηρεσίες που ίσως χρειαστεί να ξανασχεδιαστούν, με όλους τους χαμένους πόρους που αυτό υποδηλώνει. Και μάλιστα, θα πρέπει κάθε νέα υπηρεσία στο gov.gr να περνά απο έλεγχο ότι τηρεί τα κριτήρια του καθολικού/ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και επιλεγμένου προτύπου πρίν γίνει προσβάσιμη στο κοινό - αλλιώς πώς θα εξασφαλίσουμε πώς τηρεί το πρότυπο και ενα ελάχιστο προσβασιμότητας; Πώς θα τηρήσουμε την νομοθεσία περι ίσης μεταχείρισης των ΑμεΑ και της προσβασης του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού του πληθυσμου στις ψηφιακές υπηρεσίες; 2.) Η ισχύουσα νομοθεσία (πχ κατηγορίες παθήσεων που κατατάσσουν πολίτη ως ΑμεΑ) ίσως να μην μας δίνει πλήρη οπτική όλων των δυσκολιών που αντιμετωπίζει κανείς στην προσβασιμότητα. Θα ήταν καλό σε κατηγορίες όπως άτομα με δυσκολίες όρασης και ακοής, αυτισμό, ψυχικής υγείας και κινητικότητας, να προσθέσουμε και τα άτομα με δυσλεξία. Και να σκεφτούμε πώς ακόμη και το να μην έχει κανείς την δυνατότητα να αγοράσει μεγάλο πακέτο δεδομένων σε κινητό τηλέφωνο και επομένως να μην μπορεί να κατεβάζει μεγάλες σε μέγεθος σελίδες, είναι και αυτό θέμα προσβασιμότητας. Όλα αυτά πρέπει να καταγραφούν λεπτομερώς πριν σχεδιαστούν ανεπαρκώς πολλές υπηρεσίες. Καλό λοιπόν θα ήταν να προστεθεί και αυτό. 3.) Αναφέρεται η αρχή του καθολικού σχεδιασμού που αποτελεί προυπόθεση της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης των ΑμεΑ αλλά πρεπει μάλλον να προστεθεί η αρχή του χρηστοκεντρικού/ανθρωποκεντρικού σχεδιασμου όλων των υπηρεσιών στο gov.gr. Ο σχεδιασμός με βάση τις αρχές του user experience design και της τακτικής έρευνας χρήστη (user research) αποτελεί τον θεμελιο λίθο της επιτυχίας του gov.gr, αν θέλουμε να υιοθετηθεί απο όσους περισσότερους πολίτες δυνατόν. Μάλιστα η έρευνα χρήστη έχει σημαντικό μερίδιο για την επιτυχία του αντιστοιχου gov.uk. Καλή επιτυχία.