• Σχόλιο του χρήστη 'Σημαιοφοριδης Ζησης' | 17 Δεκεμβρίου 2020, 14:52

    Σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και οι οποίες όπως αναφέρεται θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται με έμφαση στον τομέα της διαλειτουργικότητας,θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιο επίπεδο ενοποιούνται κάτω από το ενιαίο σχήμα διακυβέρνησης (API, OAI-PMH, κάποιος άλλος τύπος διασύνδεσης. κ.ά); Επι παραδείγματι υπάρχουν σύγχρονες υποδομές ερευνητικών δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να ενταχθούν στο ενιαίο σχήμα.